2. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları nelerdir madde halinde

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Demir tarafından 1 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. Demir

  Demir

  Katılım:
  2 Şubat 2013
  Mesajlar:
  4.574
  2 dünya savaşı nedenleri ve sonuçları maddeler halinde

  I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilme*sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne*denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.
  İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma*sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak istemesi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri ol*du.
  Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.
  Savaşın Gelişimi

  İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşa*rak “Üçlü Mihver” grubunu kurmuşlardır.
  Almanya’da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Ant*laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla*mıştır.
  Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.
  Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa “Müttefik Devletler” grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD’de katılmıştır.
  Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması im*zalamış ve 1939 yılında Polonya’ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya’ya güvence ver*mişler, Polonya da Almanya’ya savaş ilan etmiş, böy*lece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
  Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.
  Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa’yı işgal etmiştir.
  İtalya ise Arnavutluk’u işgal etmiş, Yunanistan’a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
  Bunun üzerine Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’yı işgal etmiştir.
  Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir.
  Japonların ABD’nin Pearl Harbour üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır.

  Savaşın Sona Ermesi

  Almanya ve İtalya, ABD’nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır.
  1944′de müttefiklerin Sicilya’ya asker çıkarmaları ve İtalya’ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur(Mussolini Hükümeti düşmüştür.)
  1944 Haziran’ında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir.
  Ruslar Almanları, Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır.
  Almanya 1945′te ateşkes istemiştir.
  II. Dünya Savaşı Mihver Devletlerinin yenilgisiyle sona ermiştir.
  Yalnız kalan Japonya, savaşa devam etmiş, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.

  II. DÜNYA SAVAŞI‘NIN SONUÇLARI
  Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazan*mış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş*mıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlik*te hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir.
  Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunusve Libya bağımsızlıklarını ka*zanmışlardır.
  Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.
  Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür*kiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye ya*kınlaşmıştır.
  Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do*ğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeni*den kurulmuştur.Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.
  .Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular
  (1990′da Almanya Devleti birleşmiştir.).
  Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.
  Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).
  İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti kuruldu (1948).
  Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.
  Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.