Ali Kuşçu Kısaca Hayatı ve Eserleri

Konusu 'Hayat hikayeleri' forumundadır ve webkolik tarafından 8 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. webkolik

  webkolik Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  17 Şubat 2012
  Mesajlar:
  3.051
  Türk-İslam dünyasında büyük astronomi bilgini olan Ali Kuşçu, 1400 senesinde Semerkant’ta doğmuştur. Babası, ünlü Türk astronomu ve sultanı Uluğ Bey’in kuşçusu olduğundan dolayı ailesi ‘Kuşçu’ lakabıyla bilinir.
  Küçük yaşlardan itibaren matematik ve astronomi bilimine ilgi duyan Ali Kuşçu, dönemin en büyük bilginlerinden matematik ve astronomi dersleri aldı.Ayrıca Uluğ Bey’in yardımcılığını ve rasathane müdürlüğü görevlerini yaptı. Ali Kuşçu, Fatih’in daveti ile İstanbul’a geldi. Osmanlı-Akkoyunlu sınırında büyük bir merasimle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya Medresesinde müderris oldu. Yaşamının sonuna kadar gençleri yetiştirmekle meşgul oldu. Ali Kuşçu İstanbul’da o döneme kadar astronomi ile uğraşan ilk bilgindi. Onun ders vermeye başlaması ile, İstanbul medreselerinde astronomi ve matematik alanında büyük gelişmeler sağlandı. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

  Ali Kuşçunun Astronomi Eserleri

  Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey

  Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)

  Risâle fî Asli'l-HâricYumkin fî's-Sufliyyeyn

  Şerh ‘ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e

  Risâle der ‘İlm-i Hey'e

  El-Fethiyye fî ‘İlmi'l-Hey'e

  Risâle fî Halli Eşkâli'l-Kamer

  Ali Kuşçunun Matematik Eserleri:


  er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb

  Risâle der ‘İlm-i Hisâb

  Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:

  eş-Şerhu'l-Cedîd ‘ale't-Tecrîd

  Hâşiye ‘ale't-Telvîh

  Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:

  et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

  Ali Kuşçunun Dil ve Belagat Eserleri:


  Şerhu'r-Risâleti'l-Vad‘iyye

  el-İfsâh

  el-‘Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir

  Şerhu'ş-Şâfiye

  Risâle fî Beyâni Vad‘i'l-Mufredât

  Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta‘rîf

  Risâle mâ Ene Kultu

  Risâle fî'l-Hamd

  Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî

  Risâle fî Bahsi’l-Mufred

  Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân

  Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân