Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim anlamı nedir

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ne demek

  Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entessemi"ul alim Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entettevvabürrühim Vehdine ve veffıkna ilel hakkı ve ila tarikı müstekim Bi beraketi hatmil Kur"anil azim Ve bi hürmeti habibike ve resulikel kerim Va"fu anna ya kerim Va"fu anna ya rahim Vağfirlena zünubena bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramine ve ya erhamerrahimin

  Ey rahmeti bol, mağrifet ve ihsanı sonsuz olan Rabbimiz bize islâm gibi bir din Kur'ân gibi bir kitap ihsan ettin Sana sonsuz şükürler olsun, bizi hidâyetinden, inayetinden ayırma yâ Rabbi Alemlere rahmet olarak gönderdiğin habibin Muhammed Mustafa (SAV) hürmetine cümlemize affınla muamele eyle; Yüzlerimizin karasına bakma nar-ı cehennemde yakma, sen Rahimsin, Kerimsin, bizleri dünya ve âhirette mes'ud eyle yâ Rabbi Burada âcizane tilâvet eylediğimiz Kur'ân-ı azimüş-şanı (okunan Hatmi şerifi) lutfen ve keremen kabule şayan eyle yâ Rabbi Hâsıl olan ecir ve sevapları evvelen ve bizzât Kâinatın efendisi, insü cinnin nebisi iki cihan serveri Peygamberler Peygamberi Hz Muhammed Mustafa (SAV) efendimizin mübarek, muazzez lâtif, şerif, nazif ruh-u saadetlerine fâkirane ve âcizâne hediyye eyledik vâsıleyle yâ RabbiRuh-u Resul-i kibriyayı hepimizden ve bütün geçmişlerimizden razı eyle, yüce şefaâtlerine onları ve cümlemizi nâil eyle yâ RabbiPeygamberimizin vasıtalarıyla bütün Peygamberâni izamın mukaddes ruhlarına, alü ezvaci tahirat, eshâbı güzin ridvanullahi Teâlâ aleyhim ecmaın - hazretiyle tabiin tebevvût tabiî, eimme-i dini mübin, müfessirîn Muhaddisın ulemâ-i âmilîn, sulehâi salihîn, meşayihi vâsilin, Kurrâ-i kâmilin huffazitullâh ve Cemii hamelei Kur'an ve bilcümle sehidlerimiz ile bütün ehli imanın ervahine; ve Alelhusus cemiyet sahibinin usulü furu'abâ ü ecdad ve akrabai teallukâtından olup ahirete irtihal etmiş olan ehli imanın ruhlarına (Hâsseten (*) in ruhuna hediyye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbi Okunan Kur'ân-ı azimüşşanın nuriyle kabirlerini pürnur, makamlarını Cennet eyle; şefaati Kur'ana ve şefaati peygambere onları ve cümlemizi nail eyle yâ Rabbi İşbu meclise uzaktan yakından teşrif edip amin diyen ve Cemaati müsliminin dahi ana-baba-kardeş ve bütün akrabai teallukâtımızdan âhirete intikal etmiş müminlerin ruhlarını bu Kur'an sofrasından hissedar eyle yâ Rabbi Cümlesinin kabirleri nur olsun, makamları Cennet olsun Amin diyenlerden Allah razı olsun Bizler de bir gün şu isimlerini rahmet ile andığımız müslüman kardeşlerimiz gibi âhiret yolculuğuna çıktığı¬mızda son sözlerimizi Kelimei tevhid ve Kur'ân-ı mecideyle, dahi dillerimiz Allah, Allah diye zikrederek gözlerimiz cenneti âlâ ve cemali Muhammed Mustafa'ya hayran olarak az ağrı, âşân ölüm ve imânı kâmil ile çene kapamak cümlemize nasib ve müyesser eyle yâ Rabbi Ya ilâhi bizden önce ahirete gidenlerin hallerinden ibret alarak ölü¬me hazırlanma idrâkini bizlere nasib eyle, yarabbi bizi gaflet uyku¬sundan uyandır; dünyanın kirleriyle kararmış olan kalplerimizi iman, Kur'ân nuriyle nurlandır yâ Rabbi Yâ erhamerrâhimin İslâm dinini nursatınla telyid eyle ve beşeriyeti iman nuriyle tenvir eyle yâ Rab¬bi Biz müslümanları daima aziz ve mensur, düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle yâ Rabbi Görünür, görünmez kazalardan güç yetmez ve takat yetişmez belâlardan, hususan düşman istilasından güzel vatanımızı lutfunla muhafaza eyle yâ Rabbi Devletimizi, milletimizi payidar eyle Ordularımızı daima mensur ve muzaffer eyleyip dini mübin:i islâma hadim eyle yâ Rabbi Yâ Rab! Bin küsur senedir dinine hizmet etmiş islâmın bayraktarlığını yapmış olan bu necip milleti bu şereften ayırma; bizi bu kudsi hizmetten ayırmak isteyenleri kahru perişan eyle yâ Rabbi Yâ Rabbelâlemin! Hasta olan mümin¬lere şifalar ver Dertli olanlara devalar keremeyle Borçlu olanlara edalar nasib eyle, nâmurad olanları bermurad, nâşâd olan ümmeti Muhammed'i en yakın zamanda handan ü şâdan eyle yâ Rabbi Bu Hatmi Şerifin okunmasına sebeb olanları iki cihanda aziz eyle Cennet ve Cemalinle bütün geçmişlerini ve cümlemizi şeref yâdeyle yâ Rabbi dualarımızı Kâ'bei muazzama ve Ravzai Mutahharada yapılan dualara ilhak ile müstecabeyle yâ Rabbi Amin Amin bi hürmeti Tâhâ ve Yasin Velhamdülillâhi Rabbilâlemin