Anadolu'nun Fethini Zorunlu Kılan Nedenler Nelerdir

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Eylül 2013 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Anadolu'nun Fethini Zorunlu Kılan Nedenler

  • Doğudan gelen Türkmenlere yurt bulma ihtiyacı
  • Anadolu'da etkili bir gücün bulunmaması
  • Anadolu'nun yerleşime uygun olması
  • Doğuda Çin'in, güneyde Müslümanların bulunması nedeniyle genişlemenin batıya yapılması
  • Fetih politikası

  Tuğrul Bey bu dönemde ülke topraklarını merkezden koparmamak için de çalışmalarda bulunmuştur. Şii Büveyhilerin Abbasi halifeliği üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak için Bağdat Seferi'ne çıkan Tuğrul Bey, Büyeyhileri ortadan kaldırarak halifeliğin koruyuculuğu görevini üstlenmiştir. Bağdat'tan kaçan Büveyhiler Şii Fatımiler'e sığınarak tekrar harekete geçince bu sefer de Musul üzerine ordu göndermiş ve Şiiler etkisiz hâle getirilmiştir. Bu olaylarla birlikte Abbasi halifesinin siyasi otoritesi Selçuklulara geçmiştir. Böylece sultan - Halife mücadelesi de başlamış oluyordu.

  1063 yılında ölen Tuğrul Bey göçebe bir topluluğu imparatorluk hâline getirmişti. Yerine Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ı veliahd olarak bırakmıştı. Ancak Alparslan, Kutalmış ve İnanç Yab-gu tahta ortak olunca büyük bir taht mücadelesi yaşanmıştır. Bu mücadelede Kutalmış'ı ve İnanç Yabgu'yu etkisiz haâle getiren Alparslan 1064 yılında tahta çıkmıştır. Vezirliğe de İranlı Nizam-ül Mülk'ü getirmiştir.

  ilk olarak Kafkasya'ya doğru ilerleyen Alparslan, Ani ve Kars Kaleleri'ni alarak bütün Kafkasya'yı ele geçirmiş ve burayı Anadolu'ya yapılan seferlerde üs olarak kullanmaya başlamıştır. Bizans ise o yıllarda Balkanlardan gelen Peçenek, Uz ve Kuman saldırıyla uğraşırken doğuya zaman ayıramıyordu. Keşif seferleri düzenleyen Selçuklular Anadolu'nun güneyinde Antakya'ya kadar ilerlemiştir. Bir başka keşif kolu ise Malatya, Kayseri bölgesine girmişti. Selçukluların kısa sürede bu kadar ilerlemeleri Bizans'ta taht değişikliğine yolaçmıştı. Yeni imparator Romen Diojen büyük bir orduyla Anadolu'ya hareket etmiştir.

  Alparslan'ın ölümünden sonra yerine geçen Melikşah ilk olarak iç karışıklıkları önledikten sonra Gazneliler ve Karahanlılar üzerine sefere çıkarak, batıya yapacağı seferler için doğu sınırını güvenceye almıştır. Alparslan'ın Anadolu'nun fethi için görevlendirdiği komutanların bulundukları bölgede kurdukları beylikleri kontrol altına alan Melikşah döneminde, Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Sınırlar doğuda Maveraünne-hir'den batıda Ege Denizi'ne, güneyde Hicaz ve Yemen'e kadar genişlemiştir. Fethedilen bu topraklara Asya'nın içlerinden gelen Oğuzlar yerleştirilmiştir.

  Melikşah'tan sonra başa geçen Berkyaruk ve ! Mehmet Tapar zamanlarında devlet toparlanmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Sultan Sencer iç karışıkları gidermiş ve Karahanlıları hâkimiyeti altına almıştır.