Anayasa ile güvence altına alınan haklarımız nelerdir

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Ceren tarafından 28 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Katılım:
  4 Kasım 2014
  Mesajlar:
  2.233
  Anayasa ile güvence altına alınan haklarımız nelerdir

  İnsan hakları: dil, din, ırk, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durum gibi hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün insanların yalnızca insan olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır. Bu haklar bireye devlet tarafından bağışlanmış değildir. Devletin görevi; bu hakları korumak ve güvence altına almaktır.
  Anayasamız, İnsan haklarını “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı altında düzenlemiştir.

  Anayasa, Temel Hak ve Hürriyetleri, hakların niteliklerine göre, üç grupta düzenlemiştir:
  1. Kişinin hakları ve ödevleri (koruyucu, olumsuz statü hakları),
  2. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler (isteme, olumlu statü hakları),
  3. Siyasi haklar ve ödevler (katılma, aktif statü hakları).

  Anayasamızda Kişinin Hakları bölümünde ele alınan koruyucu haklar (olumsuz statü hakları) şunlardır:

  - Kişi dokunulmazlığı
  - Zorla çalıştırma yasağı
  - Kişi hürriyeti
  - Özel hayatın gizliliği ve korunması
  - Konut dokunulmazlığı
  - Haberleşme hürriyeti
  - Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  - Din ve vicdan hürriyeti
  - Düşünce ve kanaat hürriyeti
  - Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
  - Bilim ve sanat hürriyeti
  - Basın hürriyeti
  - Süreli ve süresiz yayın hakkı
  - Basın araçlarının korunması
  - Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı
  - Düzeltme ve cevap hakkı
  - Dernek kurma hürriyeti
  - Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
  - Mülkiyet hakkı
  - Hak arama hürriyeti
  - Kanuni hâkim güvencesi
  - Suç ve cezalara ilişkin esaslar
  - İspat hakkı
  - Temel hakların korunması

  Anayasamızda Sosyal ve Ekonomik Haklar bölümünde ele alınan isteme hakları (olumlu statü hakları) şunlardır:

  - Ailenin korunması
  - Eğitim ve öğrenim hakkı
  - Kıyılardan yararlanma
  - Toprak mülkiyeti
  - Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
  - Kamulaştırma
  - Devletleştirme
  - Çalışma ve sözleşme hürriyeti
  - Çalışma hakkı
  - Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
  - Sendika kurma hakkı
  - Toplu iş sözleşmesi hakkı
  - Grev hakkı ve lokavt hakkı
  - Ücrette adalet sağlanması
  - Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
  - Konut hakkı
  - Gençliğin korunması
  - Sporun geliştirilmesi
  - Sosyal güvenlik hakkı
  - Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
  - Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları
  - Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
  - Sanatın ve sanatçının korunması

  Anayasamızda Siyasal Haklar bölümünde ele alınan katılma hakları (aktif statü hakları) şunlardır:

  - Türk vatandaşlığı
  - Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
  - Parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma
  - Siyasî partilerin uyacakları esaslar
  - Kamu hizmetlerine girme hakkı
  - Mal bildirimi
  - Dilekçe hakkı
   
  Son düzenleme: 27 Kasım 2014