Aşure günü okunacak dua Arapça

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Aşure günü okunacak dua

  Şeyh Muhammed ibn-i abdilhayy ed-davudi el Kattan 'ın''Mecmu'a'sında zikredildiği üzere;

  Şeyh Ebu'l-Beka el ömeri'nin İbn-i ferhun'un''el-mesailül-melfuza''isimli eserinde nakline göre: Aşure günü bu duayı yedi kere okuyan o sene ölmez, eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez.

  'Sübhanallahi milelmizani ve müntehalılmi vemeblegarrida vezinetelarşi lamelcae velamenca minallahi illa ileyhi. sübhanallahi adedeşşefi velvatri ve adede kelimatillahittammeti küllihe.eselükessalamete birahmetike ya erhamerrahimin. vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazıym, ve huve Hasbi veniğmel Vekil. Niğmel Mevla veniğmen nasir.vessallallahu vesseleme ala Hayri halkıhi muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecmain.''

  Anlamı;

  Allah bize yeter
  One güzel vekil
  One güzel Bir Randır
  Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla Yarattığın teraziler dolusunca
  Verdiğin ilmin son noktasınca,
  Rızan kadarınca gökteki güzellikler miktarınca
  seni anarım
  Bütün kurtuluşlar ve çıkışlar ancak sendedir.
  Kainatta yarattığın bütün tekler ve çiftler sayısınca senin eksiksiz isimlerin adedince,
  senin bütün noksanlıklardan uzak olduğunu ilan ederiz.
  Bütün isimlerin hatırına senden selamet dileriz.
  ey merhametlerin en merhametlisi Kuvvet ve güç ancak sanadır.

  O bana yeter.
  O ne güzel mevladır onun En seçkin kulu Muhammed'e sonsuz salat selam olsun.

  Muharremin Onuncu gününe Aşure Günü denir.

  Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Zira Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler.
  Efendimiz buyurdular ki:
  “İbrahim (a.s) Aşure günü doğmuştur. Allah O’nu Nemrud’un ateşinden Aşure Günü kurtarmıştır. Allah O’na doğru yolu Aşure Günü göstermiştir.”

  O gün Cebrail (a.s), Mikail (a.s) ve İsrafil (a.s) ’ın, Arş ve Kürsün yaratıldığı gündür. Gökler, yer ve Cennet o gün yaratılmıştır. Tuba Ağacı Aşure Günü dikilmiştir. O günde kemal erbabının kendilerine vaad edilen mertebeye ulaşmış olmaları bugünün hayırlı, uğurlu ve bereketli bir gün olduğuna açık bir delildir.


  Aşure Günü Okunabilinecek Dualar

  “Bismillâhirrahmânirrahîm

  Sübhânellâhi mil’el miyzâni ve müntehel ılmi ve meblağar rıdâ ve ziyneten lâ melce-e ve lâ mence-e minellâhi illâ ileyhi. Sübânellâhi adedeş şef’ı vel vetri ve adede kelimâtit-tâmmâti bi rahmetihî esteğıysü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. Ve hüve hasbî ve ni’mel vekiylü ve ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr. Ve sallellâhu alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeıyn.”

  Bu dua hakkında, Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm şöyle buyurdular:

  “Muharrem Ayı’nın birinci ve onuncu günleri sabahleyin üç kere bu duayı okuyan kimseyi Cenab-ı Hak gelecek senenin Muharrem Ayı’na kadar bütün belalardan emin kılar.”