Atatürk ve İzcilik Anlayışı

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Elif tarafından 4 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  6.473
  Mustafa Kemal'in İzcilik Anlayışı Nasıldı?

  Atatürk, izcilik hususu üzerinde önemle durmuş ve Türk izciliğine, okul içi izcilik faaliyetleri ile olumlu bir tutum sergilemiştir. Daha miralaylığı sırasında resmi görevi itibarıyla başlayan bu ilgi hayatı boyunca sürmüş ve hiçbir zaman da eksilmemişti.

  Yurtta izciliğin amaçlarının gerçekleştirilmesini kafi bulmayan Harbiye Nezareti 15 Haziran 1914 tarihinde ''Genç Osmanlı Cemiyetleri'' adı altında bir teşkilat meydana getirmişti. Bu örgütün genel müfettişliği görevine de Atatürk atanmıştı. İşte Mustafa Kemal, Gençlik Cemiyetleri Umumi Müfettişi olarak çalışmış olmasının verdiği yakınlıkla izci konusu üzerinde önemle durmuş; izcileri cumhuriyetin yarınlarının bekçileri olarak görüp kabul etmiş, disiplinli biçimde yetiştirilen izcilerden yurt savunması yönünden de büyük faydalar sağlanabileceğine inanmıştı.
  Atatürk’ün Gençlik Cemiyetleri Umumi Müfettişi olarak ''Makam-ı Celil'' hitaben ''Gizli'' kaydıyla kaleme aldığı rapor, onun izcilik hakkındaki görüş ve düşüncelerini anlama bakımından önem ve değer taşımaktadır.
  Rapor şöyledir:

  ''Son zamanlarda Avrupa’da yeni neslin fikrî ve bedeni eğitimi maksadıyla kurulan genç derneklerine ve izciliğe fevkalade emek vererek azami fedakarlıkta bulunulmuş, maddi, manevi her türlü yardım yapılmıştır. Harpten önce kara ordusu bulunmayan bazı devletler ancak bu sayede ve az zaman içerisinde büyük bir orduya sahip oldukları gibi bugünün ordusunu dağıtmak gereğinde olan Almanya ileride mevcudiyetini ve hayatiyetini muhafaza edebilmek için terhis ettiği subayları istihdama devamla 1908’de kurulan Almanya Gençlik Teşkilatına muhteşem ordusu derecesinde önem vermektedir. Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyeti haiz olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da son derece önemlidir. Bütün hükümetlerce izcilik teşkilatı birbiriyle adeta yarışırcasına yayılmakta ve mensupları fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen yetiştirilmektedir.

  İzcileri himaye ve teftiş için izci ve keşşaf cemiyetleri, genç dernekleri kurulmakta, resmi makamlar kurularak bütün bu teşekküllerin her türlü siyasi ihtirastan ve parti münakaşalarından tamamen münezzeh kalmalarına özellikle ilmi bir sahada çalışmalarına bilhassa itina gösterilmektedir. Hükümet idaresinin yeniden teşkilini kararlaştırdığı şu günlerde genç dernekleri teşkilatının kurulmasına, yayılmasına ve bu konunun yüksek makamlarca ele alınmasına mutlak bir zaruret vardır.