Atatürk’ün Düşünceleri Nasıl Oluştu?

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Suga tarafından 25 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Suga

  Suga Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  25 Haziran 2016
  Mesajlar:
  814
  Atatürk’ün Düşünceleri Nasıl Oluştu?

  Düyunuumumiye İdaresinin Kurulması : Ekonomisi kötüleşen Osmanlı borç almaya başlamış borçlarını ödeyemeyince alacaklı devletler de Duyunu Umumiye’yi kurmuştur. Sanayi İnkılabını gerçekleştiren Avrupa seri üretime geçmiş ve ucuza mal üretmeye başlamıştır. Kapitülasyonlar sayesinde mallarını serbestçe ülkemizde satması ile de el tezgahlarımız rekabet edememiş kepenk kapatmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti, bu olumsuz durumdan kendini korumak için çeşitli tedbirler almış ve çeşitli fikir akımlarını desteklemiştir. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi…. Mustafa Kemal, balkanlarda yaşadığı için ayrılıkçı hareketlerin etkilerini yakından görmüştür. Trablusgarp Savaşı’ nda görev alarak da bu bölgenin de elimizden çıkacağının farkına varmıştır.

  Fransız İhtilali : 1789 yılında Fransa’da gerçekleşen Fransız İhtilali, özgürlük, adalet ve milliyetçilik gibi akımların dünya geneline yayılmasına etkili olmuştur. Bu olay Atatürk’ün yeni kurulan Cumhuriyetin temellerinde milliyetçilik ilkesini yaratmasında etki olmuştur.

  Namık Kemal : Mustafa Kemal, henüz Selanik Askerî Rüştiyesine giderken kültürel yayınları takip etmeye başlamıştır. Manastır Askerî İdadisinde kişi hak ve hürriyetlerinin genişletilmesine yönelik fikirleri benimsemiştir. Bu fikirler doğrultusunda dönemin önemli düşünürlerine ait eserler okumaya başlamıştır. Bu düşünürlerin başında dönemin vatan şairi Namık Kemal gelmektedir. Özellikle onun meşrutiyet sisteminin gerekliliği ve hürriyetin önemi üzerine görüşlerinden etkilenen Mustafa Kemal, Namık Kemal’i Türk milletinin yüzyıllardır beklediği ses olarak nitelendirmiştir.

  Mondros Ateşkes Antlaşması : Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra, başlatılan ölüm kalım savaşı Türkçülük fikrinin ürünüdür. “Ya istiklâl ya ölüm.” parolasıyla başlatılan Millî Mücadele, millî egemenliğe dayalı bir devlet kurmayı amaçlıyordu. Tarih boyunca büyük devletler kuran Türk milletinin bağımsızlığına kavuşturulması onun en büyük ülküsü idi. Atatürk, gücünü tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinmiş olan Türk milletinden aldı.

  Tevfik Fikret : Tevfik Fikret, Mustafa Kemal’in en çok etkilendiği Türk edib ve düşünürlerinden birisidir. O; “Ben inkılâp ruhunu ondan aldım”, “Tevfik Fikret’i tanıyanlar, benim ne yapmak istediğimi kavrayacak kimselerdir” sözleriyle, ilham aldığı kişilerin başında, Fikret’in geldiğini vurgulamıştır.

  Ziya Gökalp : Mustafa Kemal’in düşünce hayatının oluşumunda etkili olanlardan biri de Ziya Gökalp’tir. Türk tarihinin bir bütün içinde değerlendirilmesi gerekliliği, uygulamalarda halkın yararının gözetilmesi, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, dilin sadeleştirilmesi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, millî kültürü koruyup geliştirerek çağdaşlaşmanın sağlanması gibi konularda Ziya Gökalp’in etkileri belirgindir.