Biyokimya Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 29 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  11 Temmuz 2016
  Mesajlar:
  846
  Biyokimya

  Biyokimya; Canlı sistemin yapısını ve işlevini kimyasal bakımdan inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. Bios, Yunancada yaşam anlamındadır. Canlı sistemlerin yapısal ve fonksiyonel birimi hücre olduğundan, biyokimyanın işlevsel tanımı, canlı hücrelerin kimyasal temel yapı taşlarını ve bunların ortak davranışta bulunma tepkilerini inceleyen bilim dalı şeklinde olur. Biyokimyanın öncelikli konusu ve görevi, hücre bileşenlerinin doğası hakkındaki bilgilerin toplanmasıdır. Biyokimyasal açıdan bakıldığında sağlık, vücutta gerçekleşen binlerce hücre içi ve hücre dışı tepkilerin tümünün, vücudun fizyolojik durumdaki azami yaşam süreci ile uyumlu olacak hızlarda ilerleyişidir. Sağlığın temeli de, doğrusu normal biyokimyasal olaylardır.

  Biyokimya insan sağlığıyla ilgili bilimlerde iki alanı inceler
  • Temel biyokimya
  • Klinik biyokimya
  İstatistiksel veriler tıbbi kararların yaklaşık %70-80 inin laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verildiğini göstermektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde laboratuvar hizmeti büyük bir öneme sahiptir. Klinik biyokimya bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanı olan, klinik biyokimya sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, Hastalıkların önlenmesi prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testlerin yapımı, sonuçların tıbben yorumlanması, klinisyenlere ve hastalara danışmanlığı içeren tıbbi uzmanlık alanıdır. Klinik biyokimya laboratuvarı, başvuran hastalara en güvenilir, kaliteli sonucu en kısa sürede vermeyi amaçlayan birimlerdir. Bu laboratuvarlarda biyokimya uzmanları idaresi altındaki biyologlar, kimyagerler, laboratuvar teknisyenleri, hemşireler ve diğer yardımcı görevliler koordineli bir şekilde çalışarak hastalara ve klinisyenlere hizmet etmektedir. Laboratuvarların test türleri ve çeşitliliği, bulunduğu hastanenin tipine ve kapasitesine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Rutin biyokimya analizleri, temel hematolojik analizler ve idrar tahlilleri hemen hemen tüm kliniklerin biyokimya laboratuvarlarında çalışılan ortak testlerdir. Laboratuvar ekibi eksternal (dış) ve internal (iç) kalite kontrol programları ile yapılan tetkiklerin güvenilir, doğru ve kaliteli sonuçlar verecek biçimde çalışmasını sağlar. Günümüz modern tıp anlayışı dahilinde teşhis, tedavi ve hastalık takibi sürecinde biyokimya laboratuvar testlerinin önemi giderek daha da artmaktadır. Klinik biyokimya da gelişmekte ve ilerlemektedir.

  Biyokimyasal Bağlar; Farklı atomların birbirine bağlanması ile farklı özellikte yeni bileşikler oluşur. Bileşikler oluşurken elektron kaybedilir, kazanılır veya ortaklaşa kullanılır. Elektronların yeniden düzenlenmesinde yer alan başlıca dört çeşidi bulunur.
  Bunlar, İyonik bağ (elektrostatik kuvvetler iyonları bir arada tutar, örnek; NaCI), Hidrojen bağları. Kovbelent bağ (atomlar arası elektronların paylaşılması ile oluşur, örnek; C12). Van der Walls bağlarıdır.

  Biyokimya Analiz Yöntemleri; Biyokimya veya klinik biyokimya labaratuvarlarında, biyolojik metaryellerde, hastalıkların teşhisi, bir hastalığın şiddetinin belirlenmesi, bir hastalığın izlenmesi, bulgu vermeyen bir hastalığın ortaya çıkarılması amacıyla, istenen maddeleri tanılama veya miktarlarını belirleme işlemlerinin tümüne analiz denir.

  Nicel Analiz; Madde içindeki herhangi bir bileşenin miktarını belirler.

  Nitel Analiz; Madenin yapısı hakkında, iyonik, atomik ve moleküler özellikleri hakkında ve fonksiyonel gruplar hakkında veriler elde edilir.

  Analitik yöntemler klasik veya aletli yöntemler olarak sınıflandırılır.

  Klasik (ıslak) Yöntemler; Kimyasal maddeler, terazi, kalibre edilmiş cam malzeme, ısıtıcı gibi basit laboratuvar malzemelerinin kullanıldığı ve genelde analitin daha fazla bulunduğu numunelerin analizinin yapıldığı yöntemlerdir. Vulumetrik, grevimetrik analiz gibi yöntemler içerir.

  Aletli Analiz Yöntemleri; Genel laboratuvar cihazlarının ek olarak, çeşitli analiz için çözümleme cihazlarının kullanıldığı yöntemlerdir. Analitik cihazlar, maddenin, iletkenlik, elektrot potansiyeli, ışın absorpsiyonu veya amisyonu, kütle yük oranı, floresans gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçer. Numuneleri tahlil etmek maksadıyla bazı bileşenleri ayırmak için kullanılan kromatografik, elektroforetik, elektrolitik yöntemler de analiz yöntemlerindendir.