Büyük Selçuklular Hakkında Bilgi

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve öykü tarafından 5 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. öykü

  öykü Moderatör

  Katılım:
  9 Eylül 2014
  Mesajlar:
  52
  Büyük Selçuklular Hakkında ansiklopedik Bilgiler

  Selçuklular, Oğuzların 24 boyundan biri olan Kınık boyuna mensuptur. Selçukluların atası olan Selçuk Bey 10. yüzyıl sonlarında Oğuz Yabgu Devleti’nde Subaşı (ordu komutanı) görevinde bulunmakta idi.

  Devletle arası açılan Selçuk Bey kendisine bağlı Oğuzları alarak Maveraünnehir bölgesine gelmiş ve burada Samanoğullarının etkisiyle İslamiyet‘i kabul etmiştir. Selçuk Bey’in yaşlanmasıyla Oğuzların başına geçen oğlu Arslan Yabguyu 1025 yılında Gazneli Sultan Mahmut tutsak etmiştir.

  Selçukluların başına geçen Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler Horadan’a inerek Gazneliler ile mücadeleye başlamışlardır.

  1040 yılında Dandanakan savaşı ile Gaznelileri büyük bir bozguna uğratan Selçuklular kuruluşunu tamamlarken Gazneliler yıkılışa geçmiştir.

  Dandanakan savaşı’ndan sonra İslam dünyasının siyasi liderlerini ele geçiren Selçuklular, bir taraftan Abbasi halifeliğini korurken, diğer taraftan da İslamiyet’i yaymak ve Türkmenlere yurt bulmak amacıyla Anadolu’ya akınlar yapmışlardır.

  Bizanlılarla yapılan ilk büyük savaş olan Pasinler Savaşı‘nı Selçuklular kazanmıştır. (1048)

  Tuğrul bey’den sonra Selçukluların başına geçen Alp Arslan, Malazgirt savaşıyla bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğünü sona erdirirken, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır.

  NOT: Malazgirt savaşından sonra komutanlarını Anadolu’ya gonderen Alp Arslan, fethedilen yerleri fetheden komutanlara ikta olarak vermiştir. bu sayede Anadolu’nun büyük bir kısmı kısa sürede fethedilip Türkleştirilirken, aynı zamanda Anadolu’da büyük selçuklu devletine bağlı ilk Türk beylikleri de kurulmaya balaşmıştır.

  Alp Arslandan sonra Selçuklu Devleti’nin başına geçen oğlu Melikşah döneminde Selçuklular, Orta Asya’dan Ege kıyılarına ve Mısır’a kadar hakim olarak en geniş sınırlara ulaşmışlar ve en parlak dönemlerini yaşamışlardır.

  NOT: Alp Arslan ve Melikşah’a vezirlik yapan Nizamül Mülk, yaptığı çalışmalarla büyük Selçukluların teşkilatlanmasına büyük katkıda bulunmuş ve sultanlara tavsiyeler içeren Siyasetname adlı eseri yazmıştır.

  Melihşah’tan sonra oğulları arasında yaşanan taht kavgaları Selçukluların zayıflamasında etkili olmuştıur. 1118 yılında Selçuklu tahtına çıkan Sultan Sencer, devleti tekrar eski itibarına kavuşturmuşsa da 1141 yılında Karahitaylara Katvan Savaşı‘nda yenilmesiyle devlet yıkılmıştır.