Din Ne Demektir Kısaca Bilgi

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Zakkum tarafından 3 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. Zakkum

  Zakkum

  Katılım:
  2 Mart 2012
  Mesajlar:
  1.267
  Din nedir kısaca

  Din, çoğunlukla doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar bütününe verilen isim veya tanımdır. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Din tarihine bakıldığında, bir hayli değişik kültür, topluluk ve bireyde din kavramının değişik biçimlere sahip olduğu görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle “yol, karar, mükafat” gibi anlamlara sahiptir.

  Dinin Tanımı

  Din kavramının farklı tanımları vardır. Mevcut ansiklopedik tanımlardan biri şöyledir:

  “Din üyelerine bir bağlılık amacı, bireylerin eylemlerinin kişisel ve sosyal neticelerini yargılayabilecekleri bir davranış kuralları bütünü ve bireylerin gruplarını ve evreni bağlayabilecekleri (açıklayabilecekleri) bir düşünce çerçevesi veren bir düşünce, his ve eylem sistemidir.”

  Sözcük olarak dinin tanımı ise, Türk Dil Kurumu’na göre:

  .....
  “Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli mukaddes varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet” ve “Bu nitelikteki inançları kurallar, müesseseler, töreler ve simgeler biçiminde toplayan, sağlayan düzen”.

  Sözcük anlamı ve ansiklopedik kavramsal izahı aşarak bir müessese olarak dini tanımlamakta kimi güçlükler vardır. Bilim insanlarının dinin temel özelliği olarak kabul ettikleri unsurlara göre din tanımları da farklılık göstermektedir. Din tanımı bir hayli değişik bilim dalı ve felsefede değişik biçimlerde ele alınmıştır.

  * Bergson’a göre din, zekanın dağınıklığı ve çaresizliği karşısında doğanın müdafaa edici tepkisi ve daha da ileride hayatın bütününe bağlanma, hayat hamlesinin en derinidir.
  * Edward Sapir’e göre din, günlük yaşantının anlaşılmaz ve tehlikeli ortamı içinde gönül huzuruna iç huzuruna götürecek bir yolun bulunmasıdır ve çok karmaşık bir yapıya sahiptir, tabiat ve toplumla ilgili olguları açıklamada insanlara yardımcı olur.
  * Psikologlara göre din bir üst benlik olayıdır. Ferdi topluluğa bağlayan kişisel yapısının projeksiyon aracılığıyla belirlediği ikincil kurumlardır. Sosyologlar ise dini toplumla açıklama ederler.
  * Sosyoloji dine mukaddesin toplum hayatındaki deneyimi olarak bakar.
  * Parsons’a göre ise din, kainatta insanın yeri, insanın diğerleriyle ilişkisi, çevresi ve diğer insanlarla ilişkilere bağlı olarak arzular olan ve olmayan şeyler konusunda geliştirilen ve gerçekleştirilen bir anlayıştır.
  * Tasavvuf ve din psikologlarına göre din, insan-ı kamil insan olmaya sevkeden bir disiplindir.
  * İslam Peygamberi Muhammed’e göre “gittiğiniz yoldur”.
  * Satanist kilisesinin kurucusu Anton Szandor Lavey’e göre İnsan hayatını etkileyen her türlü elektriksel alandır.

  Değişik din tanımlamaların ortak noktaları birleştirildiğinde, din insanlara bir hayat tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü içinde toplayan müessese, bir değer biçme ve hayata tarzı; yaratıcıya isteyerek bağlanma, birtakım şeyleri duyma, onlara inanma ve onlara uygun iradi faaliyette bulunma olgusu; üstün varlıkla ona inanan insan arasındaki ilişkiden doğan deneyimin inanan kişinin hayatındaki tesirleri olarak tanımlanabilir.
  Genel olarak din, doğaüstü bir nitelik taşır, mukaddestir, değişmezdir (dogmatik) ve gönülden bağlanmayı başka bir söylemle teslimiyeti gerektirir. Pek tabii ki din tanımı, özellikle dini bir bakış açısından, her değişik dini grup ve dinde çeşitlilik gösterir. Dinin taşıdığı nitelik ve öğeler de değişik dinlerde büyük bir değişiklik ve çeşitlilik göstermektedir.
  Din kavram, anlayış ve türlerinin gelişimi tam olarak bilinemediği gibi tam olarak belirlenememektedir de. Bunun en büyük nedeni, açıkça ayrıştırılabilecek devrelere sahip olmamasıdır. Yine de, özellikle 1800′ler sonrası yapılan arkeolojik kazılar ve dünyanın geri kalanından izole edilmiş kültürlerin antropolojik ve tarihi yapılarına ile ilgili ele geçirilen bilgi ve gözlemler sayesinde, bir kronoloji ele geçirilememiş olsa da bir tipoloji geliştirilebilmiştir.
  Bugün eldeki bulgular ve var olan kültürel çeşitlilik sayesinde, gerek eski gerek yeni değişik din tipleri, formları ve anlayışları tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar akademisyenler arasında çeşitlilik gösterse de belli bir oranda benzeşmektedir.