Ecirna Duası ve Anlamı

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Demir tarafından 3 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. Demir

  Demir

  Katılım:
  2 Şubat 2013
  Mesajlar:
  4.574
  Ecirna Duası ve Manası

  Allahümme ecirna minen-nar
  Allahümme ecirna min külli nar
  Allahümme ecirna min fitnetid-diniyyeti ved-dünyeviyyeh
  Allahümme ecirna min fitneti ahiriz-zaman
  Allahümme ecirnamin fitnetil Mseihid-Deccali ves-Süfyan
  Allahümme ecirna mined-dalaleti vel-bidiyyati vel-beliyyat
  Allahümme ecirna min şerrin-nefsil emmarah
  Allahümme ecirna min şürurin-nefüsil emmaratil-firavniyyeh
  Allahümme ecirna min şerrin-nisa
  Allahümme ecirna min belain-nisa
  Allahümme ecirna min fitnetin-nisa
  Allahümme ecirna min azabil kabir
  Allahümme ecirna min azabi yevmil-kıyameh
  Allahümme ecirna min azabi Cehennem
  Allahümme ecirne min azabi kahrik
  Allahümme ecirna min-nari kahrik
  Allahümme ecirna min azabil-kabri ven-naran
  Allahümme ecirna miner-riyai ves-sümati vel-ucubi vel-fahr
  Allahümme ecirna min tecavüzil-mülhidin
  Allahümme ecirna min şerril-münafıkin
  Allahümme ecirna min fitnetil-fasıkın
  Allahümme ecirna ve ecir fi hidmetil-Kur'an-i vel-iman.Ve ahbabenel mü'mininel muhlisine ve akribaena ve ecdadena minen-nar
  Bi afvike ya Mücir,bifadlike ya Ğaffar
  Allahümme edhılnel-Cennete meal ebrar
  Allahümme'd-hılnel-Cennete meal ebrar
  Allahümme edhılna ve edhıl üstadena ve valideyna ve talebete Resailin-Nuris-sadıkıne ve ihvanena ve ehavatena ve akribaena ve ecdadene ve ahbabenel-mü'mininel-muhlisine fi hidmetil-imani vel-Kur'an
  El-Cennete meal ebrar,bi şefaati Nebiyyikel-Muhtar ve alihil-ethar ve eshabihil-ahyar ve sellim madamel-leylü ne'n-enhar.Amin,velhamdü lillahi Rabbil-alemin  ECİRNA DUASININ ANLAMI

  Allah'ım bizi cehennemden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi bütün ateşlerden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi ahir zaman fitnesinden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi Mesih-i Deccal ve Süfyan'ın fitnesinden muhafaza eyle
  Allah'ım bizisapıklıklardan,bid'atlardan ve belalardan muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kötülükleri şiddetle emreden nefsin şerrinden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi firavunlaşmış nefsi emmarelerin şerrinden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kötü kadınların şerrinden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kötü kadınların belasından muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kötü kadınların belasından muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kabir azabından muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kıyamet gününün azabından muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kahrının azabından muhafaza eyle
  Allah'ım bizi kahrının ateşinden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi gösterişten ve işitsinler diye amel etmekten,kendini beğenmekten ve öğünmekten muhafaza eyle
  Allah'ım bizi din düşmanlarının tacavüzünden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi münafıkların şerrinden muhafaza eyle
  Allah'ım bizi fasıkların fitnesindan muhafaza eyle
  Allah'ım mü'min ve mıhlis dostlarımızı,akrabalarımızı ve ecdadımızı cehennemden muhafaza eyle.Affınla muamele eyle ey kurtaran Mücir. Fazlınla muamele eyle ,ey bütün günahları bağışlayan Ğaffar.
  Allah'ım bizi iyilerle beraber cennete idhal eyle
  Allah'ım bizi iyilerle birlikte cennete girdir
  Allah'ım bizi,anne-babamızı,erkek ve kız kardeşlerimizi,akrabalarımızı,ecdadımızı,iman ve Kur'an hizmetindeki muhlis mü'min dostlarımızı seçkin peygamberinin,onun pek ali ve hayırlı sahabilerinin sefaati ile,iyilerle beraber cennete idhal eyle.Gece ve gündüz devam ettikçe onlara selam eyle,dualarımızı kabul eyle.
  Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun