Erkek Sahabelerin İsimleri

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 6 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  erkek sahabelerin adları

  Allahın arslanı ve Resulullahın damadı: Hz. ALİ BİN EBİ TALİB


  Resulullahın okçusu: Sad BİN EBU VAKKAS


  Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVAM


  Peygamberimizin amcası: ABBAS BİN ABDÜLMUTTALİB


  Tefsİr Alimlerinin şAhı: ABDULLAH BİN ABBAS


  Hadis-i şerif yazması ile meşhur sahabİ: ABDULLAH BİN AMR BİN AS


  Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ


  Meleklerin yıkadığı sahabenin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA


  Resulullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZAFE


  Kur'An-ı Kerimi açıktan okuyan ilk sahabi: ABDULLAH BİN MESUD


  En çok hadis bilen sahabilerden: ABDULLAH BİN ÖMER


  Resulullahın şairi: ABDULLAH BİN REVAHA


  Tevratta Resulullahın alametlerini görüp Müslüman olan sahabi: ABDULLAH
  BİN SELAM


  Bedir’de babasına karşı savaşan sahabe: ABDULLAH BİN SÜHEYL


  Sahib-ül ezan: ABDULLAH BİN ZEYD


  Medine’de muhacirlerden ilk doğan sahabi: ABDULLAH BİN ZÜBEYR


  Ailece cömert olan sahabe: ADİ BİN HATİM TAİ


  Meleklerin defnettiği sahabe: AMİR BİN FÜHEYRE


  Şehİd oğlu şehİd: AMMAR BİN YASER


  MeşhUr Arab dAhİlerinden: AMR BİN AS


  Arıların koruduğu sahAbİ: ASIM BİN SABİT


  Kıblenin değiştiğini haber veren sahAbİ: BERA BİN AZİB


  Peygamber efendimizin müezzini: BİLAL-İ HABEŞİ


  ResUlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB


  SahAbenin en çok hadİs bildirenlerinden: CABİR BİN ABDULLAH


  Cennete uçarak giden sahAbİ: CA’FER-İ TAYYAR


  CebrAil aleyhisselAmın, şekline girdiği sahAbİ: DIHYE-İ KELBİ


  Peygamber efendimizin fedAisi: EBU DÜCANE


  MihmAndAr-ı ResUlullah: EBU EYYUB-EL ENSARİ


  En çok hadİs-i şerİf rivAyet eden sahAbİ: EBU HÜREYRE


  ResUlullahın süvArilerinden: EBU KATADE


  Tevbesi ile meşhUr sahAbİ: EBU LÜBABE


  Kur’An-ı kerİmi en iyi okuyan sahAbİlerden: EBU MUSEL-EŞ’ARİ


  Çok hadİs rivAyet eden yedi sahAbİden: EBU SA’İD-İ HUDRİ


  Tek başına hicret eden sahAbİ: EBU SELEME


  Resulullahın fedAisi: EBU TALHA


  Gıfarİ kAbilsenin reisİ: EBU ZER GIFARİ


  KAdılık yapan sahAbİlerden: EBÜDDERDA


  ResUlullahın hizmetçisi: ENES BİN MALİK


  Evi ilk vakıf olan sahAbİ: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM


  CAhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahAbİ: ES’AD BİN ZÜRARE


  Yemenli sahAbİlerden: FEYRUZ BİN DEYLEMİ


  İlk Müslüman sahAbİlerden: HABBAB BİN ERET


  İlk Müslüman olan sahAbİlerden: HALİD BİN SA’İD BİN AS


  Meleklerin yıkadığı sahAbİ: HANZALA BİN EBU AMİR


  Darağacında ilk namaz kılan sahAbİ: HUBEYB BİN ADİY


  Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMAN


  Şehİdlerin efendisi: Hz. HAMZA


  Peygamber efendimizin şAirlerinden: KA’B BİN MALİK


  ResUlullahın süvArilerinden: MİKDAD BİN ESVED


  ResUlullah efendimizin fedAİlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME


  İslAmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR


  HelAl ve harAmı iyi bilen sahAbİ: MU’AZ BİN CEBEL


  HAşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HARİS


  EshAb-ı kirAmın meşhUr kumandanlarından: NU’MAN BİN MUKARRİN


  Medİne’de ilk vefAt eden muhAcir sahAbİ: OSMAN BİN MAZ’UN


  KAbe’nin hizmetinde olan sahAbİ: OSMAN BİN TALHA


  Peygamber efendimizin hatİblerinden: SABİT BİN KAYS


  EnsArın en hayırlılarından: SA’D BİN MU’AZ


  Şehİd olurken nasİhat eden sahAbİ: SA’D BİN REBİ


  Kur’An-ı kerİmi en iyi okuyanlardan: SALİM MEVLA EBU HUZEYFE


  EshAb-ı kirAmın okçularından: SEHL BİN HANİF


  Medİne’de en son vefAt eden sahAbİ: SEHL BİN SA’D


  PiyAdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVA


  Kardeşlerinin işkence ettiği sahAbİ: SELEME BİN HİŞAM


  Ehl-i beytten sayılan İranlı sahAbİ: SELMAN-I FARİSİ


  ResUlullahın hizmetçisi: SEVBAN


  Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahAbİ: SÜHEYB-İ RUMİ


  YemAme kabİlesi reisi: SÜMAME BİN ÜSAL


  Işık Saçan SahAbİ: TUFEYL BİN AMR


  Akabe bİ’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahAbİ: UBADE BİN SAMİT


  Eshab-ı suffadan: UKBE BİN AMİR


  Kıraati ile meşhur sahabe: ÜBEYY BİN KA’B


  Resulullahın çok sevdiği sahabilerden: ÜSAME BİN ZEYD


  Eshab-ı kiramın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR


  Kardeşleri tarafından işkence gören sahabi: VELİD BİN VELİD