Eş Anlamlı Zıt Anlamlı Kelimeler

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve webkolik tarafından 30 Haziran 2013 başlatılmıştır.

 1. webkolik

  webkolik Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  17 Şubat 2012
  Mesajlar:
  3.051
  Alfabetik Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelimeleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

  Eş Anlamlı Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

  A
  Alfabe-abece
  Abide-anıt
  Acayip-garip
  Acıma-merhamet
  Açıkgöz-kurnaz
  Ad-isim
  Adale-kas
  Adet-tane
  Adıl-zamir
  Adi-bayağı
  Aferin-bravo
  Affetmek-bağışlamak
  Ahenk-uyum
  Akıl-us
  Aksi-ters
  Al –kırmızı
  Alaka –ilgi
  Alaz-alev
  Alelade-sıradan
  Allah-Tanrı
  Ama-fakat
  Ama-kör
  Amaç-erek
  Amade-hazır
  Amale-işçi
  Amel-iş
  Ana-anne
  Anı-hatıra
  Anıt-abide
  Aniden-birden
  Aniden-ansızın
  Anlam-mana
  Anlatım-ifade
  Ant-yemin
  Apse-iltihap
  Araç-vasıta
  Arıza-bozukluk
  Arka-geri
  Armağan-hediye
  Art-arka
  Arzu-istek
  Asır-yüzyıl
  Asil-soylu
  Aş-yemek
  Aşırmak-çalmak
  Ata-cet
  Atak-girişken
  Atamak-tayin etmek
  Atölye-işlik
  Avare-serseri(aylak)
  Ayakyolu-hela(WC)
  Aylak-serseri
  Ayraç-parantez
  Ayrıcalık-imtiyaz
  Aza-üye
  Acemi-toy
  Adalet-hak
  Aka-büyük
  Aleni-açık
  Ara-fasıla
  Ayakkabı-pabuç

  B
  Bağışlamak –affetmek
  Bağnaz-yobaz
  Bakış-nazar
  Barış-sulh
  Basımevi-matbaa
  Basit-yalın
  Başkaldırı-isyan
  Başkan-reis
  Başkent-başşehir
  Başvuru-müracaat
  Batı-garp
  Bayağı-adi
  Bayındır-mamur
  Bayındırlık-imar
  Baytar-veteriner
  Bazen-kimi
  Bedava-parasız
  Beden-gövde
  Beğeni-zevk
  Belde-şehir
  Belge-vesika
  Bellek-hafıza
  Bencil-egoist
  Benlik-kişilik
  Beraber-birlikte
  Bereket-bolluk
  Berrak-duru
  Besin-gıda
  Beyanat-demeç
  Beyaz-ak
  Beygir-at
  Beyhude-boşuna
  Biçare-zavallı
  Biçim-şekil
  Bilakis-tersine
  Bilgin-alim
  Bilgisiz-cahil
  Bilhassa-özellikle
  Bilim-ilim
  Bilgisiz-cahil
  Bilinç-şuur
  Bina-yapı
  Birden-ani
  Birdenbire-aniden
  Birey-fert
  Biricik-tek
  Bitki-nebat
  Boylam-meridyen
  Bozkır-step
  Bucak-nahiye
  Buğu-buhar
  Buhran-bunalım
  Buyruk-emir
  Büro-ofis (yazıhane)
  Bacı-kız kardeş
  Baş-kafa

  C
  Cahil-bilgisiz
  Caka-gösteriş
  Camekan-vitrin
  Canlı-diri
  Cazibe-çekim
  Cehalet-bilgisizlik
  Celse-oturum
  Cenk-savaş
  Cenup-güney
  Cerahat-irin
  Cerrah-operatör
  Cesur-yürekli
  Cet-ata
  Cevap-yanıt
  Ceviz-koz
  Cılız-sıska
  Ciddi-ağırbaşlı
  Cihaz-aygıt
  Cihet-yön
  Cilt-ten
  Cimri-pinti
  Cimri-hasis
  Cin-tür
  Civar-yöre
  Cömert-eli açık
  Cümle-tümce
  Cılız-sıska
  Ciddi-ağırbaşlı
  Cihaz-aygıt
  Cihet-yön
  Cilt-ten
  Cimri-pinti
  Cimri-hasis
  Cins-tür
  Civar-yöre
  Cömert-eli açık
  Cümle-tümce

  Ç
  Çabuk-acele
  Çağ-devir
  Çağdaş-modern-uygar
  Çağrı-davet
  Çayır-davet
  Çehre-yüz
  Çeşit-tür
  Çeviri-tercüme
  Çığlık-feryat
  Çılgın-deli
  Çizelge-cetvel
  Çoğunluk-ekseriyet
  Çok-fazla
  Çamur-balçık
  Çare-deva

  D
  Dahil-iç
  Daimi-sürekli
  Darbe-vuruş
  Dargın-küs
  Darılmak-küsmek
  Davet-çağrı
  Defa-kez
  Değer-kıymet
  Değerli-kıymetli
  Değnek-sopa
  Deli-çılgın
  Delil-kanıt
  Deneme-tecrübe
  Denetim-kontrol
  Deney-tecrübe
  Deprem-zerzele
  Dergi-mecmua
  Derhal-hemen
  Deri-ten
  Derslik-sınıf
  Devamlı-sürekli
  Devinim-hareket
  Devir-çağ
  Devir-tur
  Devre-dönem
  Dışalım-ithalat
  Dışsatım-ihracat
  Diğer-başka
  Dil-lisan
  Dilbilgisi-gramer
  Diri-canlı
  Dize-mısra
  Doğa-tabiat
  Doğal-tabii
  Doğu-şark
  Doktor-hekim
  Donuk-mat
  Doruk-zirve
  Dönemeç:viraj
  Döşek:yatak
  Duru:berrak
  Durum:vaziyet
  Duygu:his
  Düş:rüya
  Düşünce:fikir
  Düzen:seviye
  Düzmece:sahte
  Düzyazı:nesir
  Dilek:istek
  Dizi:sıra
  Dost:arkadaş

  E

  Ebat: boyut
  Ebedi: sonsuz
  Ebeveyn Ana-baba
  Edat: ilgeç
  Efe: zeybek
  Egoist:bencil
  Ehemmiyet:önem
  Ek İlave
  Eklem: mafsal
  Ekonomi : iktisat
  Elbise: giysi
  Emir: buyruk
  Emniyet: güvenlik
  Ender: nadir
  Endişe :kaygı
  Endüstri:sanayi
  Enkaz: yıkıntı
  Enlem: paralel
  Entari: giysi
  Enteresan: ilginç
  Erek: amaç
  Esas: temel
  Eser: yapıt
  Esir: tutsak
  Etki: tesir
  Etraf: çevre
  Evvel: önce
  Eylem: fiil
  Eylemsi: fiilimsi
  Ev: konut
  Edebiyat: yazın
  Eda: verme

  F
  Faaliyet: etkinlik
  Fakat: ama-lakin
  Fakir: yoksul-fukara
  Faktör-unsur
  Fare-sıçan
  Fark-ayrım
  Fasıla-ara
  Fayda-yarar
  Fazla-çok
  Fena-kötü
  Fert-birey
  Feza-uzay
  Fiil- eylem
  Fikir-düşünce
  File-ağ
  Füze-roket
  Felç-nüzul
  Fer-ışık
  Faiz-nema

  G
  Garip-acayip
  Garp-batı
  Gaye-amaç
  Gayret-çaba
  Gebe-hamile
  Gelecek-istikbal-ati
  Gelenek-anane
  Gene-yine
  Genel-umumi
  Geri-art
  Gıda-besin
  Giysi-elbise
  Giz-sır
  Gizli-saklı
  Görev-vazife
  Gövde-beden
  Gramer-dilbilgisi
  Güç-kuvvet-zor
  Güçlü-kuvvetli
  Güldürü-komedi
  Gülünç-komik
  Güney-cenup
  Güven-itimat
  Güz-sonbahar
  Gözlem-rasat
  Gökyüzü-sema
  Gezmek-dolaşmak

  H
  Hal-durum
  Halbuki-oysa
  Ham-olmamış
  Hane-ev
  Hareket-devinim
  Hariç-dış
  Harp-savaş
  Hasis-cimri-pinti
  Hasret-özlem
  Hassas-duygulu
  Hatıra-anı
  Hayal-düş
  Hayat-yaşam
  Haysiyet-onur
  Hediye-armağan
  Hekim-doktor
  Hela-tuvalet-wc
  Hemen-derhal
  Hiddet-öfke
  Hikaye-öykü
  Hisse-pay
  Hudut-sınır
  Hususi-özel
  Hür-özgür
  Hısım-akraba
  Hasım-düşman
  Hareket-devinim
  Hadise-olay

  I
  Ilıca-kaplıca
  Irak-uzak
  Irgat-rençber
  Irk-soy
  Ira- karakter
  Irmak-nehir

  İ
  İcat-buluş
  İç-dahil
  İçten-samimi
  İdare-yönetim
  İhracat-dışsatım
  İhtiyar-yaşlı
  İhtiyaç-gereksinim
  İkaz-uyarı
  İktisat-ekonomi
  İlave-ek
  İlgeç-edat
  İlgi-alaka
  İlginç-enteresan
  İlim-bilim
  İmar-bayındır
  İmkan-olanak
  İsim-ad
  İskemle-sandalye
  İthalat-dışalım
  İtibar-saygınlık
  İtimat-güven
  İtina-özen
  İzah-açıklama
  İdadi-lise
  İlan-duyuru
  İlişki-münasebet-temas
  İmtihan-sınav

  J
  Jeoloji-yer bilimi

  K
  Kabiliyet-yetenek
  Kabus-karabasan
  Kafa-baş
  Kafi-yeter
  Kafiye-uyak
  Kalite-nitelik
  Kalp-yürek
  Kamu-halk
  Kanıt-delil
  Kapital-anamal-sermaye
  Kanun-yasa
  Kara-siyah
  Karşın-rağmen
  Karşıt-zıt
  Kas-adale
  Katı-sert
  Kati-kesin
  Kayıp-yitik
  Keder-acı
  Kelime –sözcük
  Kenar-kıyı
  Kent-şehir
  Kere-defa-kez
  Kesin- kati
  Kırmızı-al
  Kıyı-sahil
  Kir-pislik
  Kirli-pis
  Kişi-şahıs
  Kocaman-iri
  Komedi-güldürü
  Komik-gülünç
  Kontrol-denetim
  Konuk-misafir
  Konut-ev
  Koşul-şart
  Kural-kaide
  Kuruluş-müessese-kurum
  Kuşku-şüphe
  Kutsal-mukaddes
  Kuvvet-güç
  Kuzey-şimal
  Küme-grup
  Küs-dargın
  Kılavuz-rehber
  Kolay-basit

  L
  Laf-söz
  Lahza-an
  Lider-önder
  Lisan-dil
  Lüzumlu-gerekli
  Lüzumsuz-gereksiz
  Lal-dilsiz
  Lama-deve
  Lafazan-geveze
   
  Son düzenleme: 30 Haziran 2013
 2. webkolik

  webkolik Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  17 Şubat 2012
  Mesajlar:
  3.051
  Cevap: Eş Anlamlı Zıt Anlamlı Kelimeler

  M
  Mabet-tapınak
  Macera-serüven
  Mafsal-eklem
  Mağlup-yenik
  Mahalli-yerel
  Mahcup-utangaç
  Mahluk- yaratık
  Mahpushane-hapishane
  Mahsul-ürün
  Mana-anlam
  Manzara-görünüm
  Matbaa-basımevi
  Matem-yas
  Mebus-milletvekili
  Mecbur-zorunlu
  Mecmua-dergi
  Medeni-uygar
  Medeniyet-uygarlık
  Mektep-okul
  Melodi-ezgi
  Menfaat-çıkar
  Menfi-olumsuz
  Menkul-taşınır
  Meridyen-boylam
  Mesafe-ara
  Mesela-örneğin
  Mesele-sorun
  Mesken-konuk
  Meslek-iş
  Mesul-sorumlu
  Mesut-mutlu
  Meşhur-ünlü
  Meşrubat-içecek
  Mevcut-var
  Meydan-alan
  Millet-ulus
  Milletvekili-mebus
  Milli-ulusal
  Misafir-konuk
  Misal-örnek
  Misli-katı
  Muavin-yardımcı
  Muharebe-savaş
  Muhtelif-çeşitli
  Muştu-müjde
  Müessese-kurum-kuruluş
  Mühim-önemli
  Mükafat-ödül
  Müsabaka-yarışma
  Müsait-uygun
  Müspet-olumlu
  Müstahsil-üretici
  Müstakil-bağımsız
  Müşteri-alıcı
  Merkep-eşek
  Mani-engel
  Mübarek-kutsal
  Muallim-öğretmen
  Mektup-name
  Merasim-tören

  N
  Nadir-ender
  Nakil-atama-taşıma
  Nasihat-öğüt
  Nebat-bitki
  Neden-sebep
  Nefes-soluk
  Nehir-ırmak
  Nem-rutubet
  Nesil-kuşak
  Nesir-düzyazı
  Neşe-sevinç
  Netice-sonuç
  Nispet-oran
  Nitelik-kalite
  Noksan-eksik
  Numune-örnek
  Nutuk-söylev
  Nakit-para-akça
  Nakliyeci-taşımacı
  Namzet-aday

  O
  Okul-mektep
  Olanak-imkan
  Olası-mümkün
  Olay-vaka
  Olumlu-müspet
  Olumsuz-menfi
  Onarım-tamir
  Onay-tasdik
  Onur-şeref
  Oran-nispet
  Otlak-mera
  Oy-rey
  Ozan-şair

  Ö
  Öbek-grup
  Öbür-diğer
  Ödenti-aidat
  Ödlek-korkak
  Ödül-mükafat
  Ödün-taviz
  Öfke-hiddet
  Öğe-unsur
  Öğrenci-talebe
  Öğrenim-tahsil
  Öğüt-nasihat
  Ömür-hayat-yaşam
  Önce-evvel
  Önder-lider
  Önemli-mühim
  Öneri-teklif
  Önlem-tedbir
  Örgüt-teşkilat
  Örneğin-mesele
  Örnek-misal
  Öteki-diğeri
  Ötürü-dolayı
  Öykü-hikaye
  Özel-hususi
  Özen-itina
  Özgün-orijinal
  Özgür-hür
  Özlem-hasret

  P
  Pabuç-ayakkabı
  Pasif-edilgen
  Pinti-cimri
  Pis-kirli
  Politika-siyaset
  Rağmen-karşın
  Rastlantı-tesadüf
  Rey-oy
  Rutubet-nem
  Rüya-düş
  Rüzgar-yel
  Problem-sorun
  Rüştiye-ortaokul

  S
  Sade-yalın
  Sağlık-sıhhat
  Saha-alan
  Sahil-kıyı-yalı
  Saldırı-hücum
  Samimi-içten
  Sanayi-endüstri
  Sandalye-iskemle
  Savaş-harp
  Saz-çalgı
  Sebep-neden
  Sene-yıl
  Sermaye-kapital
  Serüven-macera
  Sıçan-fare
  Sıhhat-sağlık
  Sır-giz
  Sima-yüz
  Siyah-kara
  Siyaset-politika
  Son-nihayet
  Sonuç-netice
  Sorun mesele
  Soylu-asil
  Sömestri-yarıyıl
  Söylev-nutuk
  Sözcük-kelime
  Sulh-barış
  Suni-yapay
  Surat-yüz
  Sürat-hız
  Sürekli-devamlı
  Sevinç-mutluluk
  Sınıf-derslik
  Sonbahar-güz
  Sorumluluk-mesuliyet
  Sözlük-lügat
  Sınav-imtihan

  Ş
  Şafak-tan
  Şahıs-kişi
  Şahit-tanık
  Şair-ozan
  Şans-talih
  Şark-doğu
  Şart-koşul
  Şayet-eğer
  Şef-lider-önder
  Şehir-kent
  Şekil-biçim
  Şen-neşeli
  Şeref-onur
  Şöhret-ün
  Şuur-bilinç
  Şüphe-kuşku
  Şaka-latife

  T
  Tabiat-doğa
  Tabii-doğal
  Tabip-hekim-doktor
  Talebe-öğrenci
  Talih-şans
  Tamir-onarım
  Tane-adet
  Tanık-şahit
  Tanım-tarif
  Tapınak-mabet
  Taraf-yan
  Tarım-ziraat
  Tarif-tanım
  Tasdik-onay
  Tebrik-kutlama
  Tecrübe-deney
  Tedbir-önlem
  Teklif-öneri
  Tekrar-yine
  Temel-esas
  Tercüme-çeviri
  Tertip-düzen
  Tesadüf-rastlantı
  Tesir-etki
  Toplum- cemiyet
  Tören –merasim
  Tuhaf-garip
  Tutsak-esir
  Tuvalet-hela-wc
  Tüm-bütün
  Tümör-ur
  Tümce-cümle
  Tren-şimendifer-katar
  Tartışma-münakaşa

  U
  Uçurum-yar
  Ufak-küçük
  Uğraş-iş
  Ulu-yüce
  Ulus-millet
  Umumi-genel
  Umut-ümit
  Unsur-öğe
  Us-akıl
  Uyarı-ikaz
  Uygar-medeni
  Uyum-ahenk
  Uzak-ırak
  Uzay-feza
  Uçak-tayyare
  Usta-ehil

  Ü
  Ümit-umut
  Ünlü-meşhur
  Ürün-mahsul
  Üye-aza
  Ülke-diyar-memleket
  Ülkü-ideal
  Üleş-pay
  Ürem-faiz

  V
  Vaka-olay
  Vakit-zaman
  Varlıklı-zengin
  Vasıta-araç
  Vatan-yurt
  Vazife-görev
  Vaziyet-durum
  Vesika-belge
  Viraj-dönemeç
  Vücut-gövde
  Vilayet-il
  Veteriner-baytar

  Y
  Yalın-sade
  Yan-taraf
  Yanıt-cevap
  Yapay-suni
  Yapıt-eser
  Yar-uçurum
  Yaratık-mahluk
  Yardımcı-muavin
  Yargıç-hakim
  Yarıyıl-sömestri
  Yas-matem
  Yasa-kanun
  Yaş-ıslak
  Yaşam-hayat-ömür
  Yaşlı-ihtiyar
  Yazı-ova
  Yazım-imla
  Yekün-toplam
  Yel-rüzgar
  Yerel-mahalli
  Yetenek-kabiliyet
  Yıl-sene
  Yine-tekrar
  Yitik-kayıp
  Yoksul-fakir-fukara
  Yöntem-metot
  Yurt-vatan
  Yüce-ulu
  Yürek-kalp
  Yüz-surat-sima-çehre
  Yüzyıl-asır
  Yemek-aş

  Z
  Zaman-vakit
  Zarar-ziyan
  Zengin-varlıklı
  Zeybek-efe
  Zıt-karşıt
  Ziraat-tarım
  Ziyan-zarar
  Zor-güç
  Zorunlu-mecburi
  Zırnık-metelik
  Zehir-agu
  Zabit-subay