Genelgeler ve Kongreler ile ilgili Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 8 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Genelgeler ve Kongreler hakkında Test Soruları ve Cevapları

  1.
  I. Samsun Raporu
  II. Havza Genelgesi
  III. Amasya Genelgesi
  IV. Erzurum Kongresi
  V. Sakarya Meydan Muharebesi

  Mustafa Kemal yukarıdaki faaliyetlerinden hangilerini Ordu müfettişliği görevi ile yapmıştır?

  A)II-III
  B)Yalnız I
  C)I-II-V
  D)I-II-III
  E)II-III-IV

  2. Mustafa Kemal’in İtilaf Devletlerine ilk defa resmen karşı çıkışı, İstanbul Hükümetine ilk defa resmen karşı çıkışı ve yeni bir hükümet kuracağını ilk defa söylediği yerler hangi şıkta doğru olarak eşleştirilmiştir?

  A)Amasya Genelgesi-Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi
  B)Havza Genelgesi-Amasya genelgesi-Erzurum Kongresi
  C)Havza Genelgesi-Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi
  D)Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi-T.B.M.M.’nin açılışı
  E)Bilecik Mülakatı-Amasya görüşmeleri-Sivas kongresi


  3.
  I. 13 Kasım 1918 İstanbul’un işgali
  II. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi
  III. 28–30 Mayıs 1919 Havza Genelgesi
  IV. 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
  V. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
  VI. 4–11 1919 Sivas Kongresi

  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Nutuk’un kaps***** girmez?

  A)Yalnız I
  B)I-II
  C)I-II-IV
  D)II-III-IV
  E)I-III-IV-V


  4.
  I. Samsun Raporu
  II. Havza genelgesi
  III. Amasya Genelgesi
  IV. Erzurum Kongresi
  V. Misak-ı Milli kararları
  VI. I.İnönü Savaşı
  VII. Büyük Taarruz
  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Milli Mücadelenin hazırlık aşamasına giremez?

  A)I-II-IV
  B)III-IV
  C)IV-V
  D)II-III-V
  E)VI-VII


  5.
  I. Sivas
  II. Erzurum
  III. İstanbul Hükümeti
  IV. Ulusal Egemenlik
  V. Ulusal Bağımsızlık
  VI. Manda ve Himaye

  Amasya Genelgesinde yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri ile ilgili bir hüküm yoktur?

  A)II-III
  B)I-II-III
  C)Yalnız VI
  D)Yalnız II
  E)II-IV-V


  6.
  I. Manda ve Himayenin reddi
  II. Temsil kurulunun oluşturulması
  III. M.Kemal’in başkan oluşu
  IV. Kuvay-ı Milliyeden bahsedilmesi
  V.Basın yayın faaliyetine girilmesi
  Yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri Erzurum ve Sivas Kongresinin ortak özelliklerinden değildir?

  A)I
  B)I-II
  C)I-V
  D)IV-V
  E)V


  7.
  I. Ali Galip olayı
  II. Yunanlıların İzmir’i işgali
  III. Sivas Kongresi
  IV. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri
  V. ARMHC’nin kuruluşu
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Milli Mücadelenin hazırlık aşaması döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

  A)II-IV
  B)Yalnız II
  C)Yalnız V
  D)IV-V
  E)Yalnız IV


  8.
  I. 28–30 Mayıs 1919
  II. 4–11 Eylül 1919
  III.22 Haziran 1919
  IV. 23 Temmuz 1919
  V. 28 Ocak 1920

  Yukarıdaki tarihlerin ifade ettiği olaylar hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?

  A)Amasya tamimi-Amasya görüşmeleri-Sivas Kongresi-Erzurum kongresi –Misak-ı Milli kararının alınışı
  B)Havza Genelgesi-Sivas Kongresi-Amasya Genelgesi-Erzurum Kongresi-Misak-ı Milli kararının alınışı
  C)Samsun raporu-Amasya görüşmeleri –Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi-M.Kemal’in T.B.M.M ‘yi açması
  D)Mondros Ateşkesi-Sivas Kongresi-Erzurum Kongresi-Amasya tamimi-Amasya görüşmeleri
  E)Misak-ı Milli kararının alınışı-ARMHC’nin kuruluşu-Erzurum kongresi-Balıkesir ve Alaşehir kongreleri-Havza genelgesi


  9.
  I. Temsil kurulunun ilk siyasal başarısı
  II. Temsil Kurulunun ilk defa oluşması
  III. Temsil kurulunun İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınması
  IV. Temsil kurulunun ilk yürütme görevi
  Yukarıdaki açıklamaların her biri sırasıyla hangi olayları ifade etmektedir?

  A) Damat Ferit Hükümeti’nin istifası-Erzurum kongresi-Amasya Genelgesi-A.F.Cebesoy’u Batı cephesine ataması
  B) A.F.Cebesoy’u Batı cephesine ataması-Sivas Kongresi-Amasya Tamimi-M.Kemal’i Erzurum Kongresine Başkan seçmesi
  C) Damat Ferit Hükümeti’nin istifası-Erzurum Kongresi-Amasya görüşmeleri-A.F.Cebesoy’u Batı cephesine ataması
  D) Sivas Kongresi-Erzurum Kongresi-Amasya Genelgesi-M.Kemal’i Erzurum Kongresine Başkan seçmesi
  E) Ali Galip olayını bastırması-Damat Ferit hükümeti’ni düşürmesi-Erzurum Kongresi-İsmet Paşa’yı Batı cephesine ataması

  10. Milli Mücadele döneminde yürütme gücü görevini yapan kuruluşlar hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

  A)Sivas Kongresi-T.B.M.M.
  B)Temsil Heyeti-T.B.M.M.
  C)Müdafaa-i hukuk Cemiyetleri-Temsil Heyeti
  D)Temsil Heyeti-Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
  E)Kuvay-ı Milliye-Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri


  11.
  I. Temsil kurulunun ulusal hale getirilmesi
  II. Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi
  III. Manda ve himayenin reddedilmesi
  IV. Doğu cephesinin oluşturulması

  Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

  A)Yalnız III
  B)Yalnız IV
  C)II-IV
  D)III-IV
  E)I-II-IV


  12.
  I.Tamamen bölgesel kararlar alınmıştır.
  II. Kapitülasyonlara ilk defa karşı çıkılmıştır.
  III. M.Kemal’in 9.Ordu Müfettişi olarak yaptığı son görevdir.
  IV. Milli sınırlardan ilk defa bahsedilmiştir.
  Yukarıdakilerden hangileri Erzurum Kongresi ile ilgili değildir?

  A)I-III
  B)II-III
  C)Yalnız IV
  D)III-IV
  E)I-IV


  13.
  I-Bitlis
  II-Van
  III-Elazığ
  IV-Erzurum
  V-Sivas
  VI-Trabzon
  VII-Mardin

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Erzurum Kongresine katılan vilayetlerden biri değildir?

  A)I-II-IV
  B)Yalnız V
  C)III-VII
  D)V-VII
  E)VI-VII  14.
  I. Sivas Valisi’nin engellemesi
  II. Elazığ Valisi Ali Galip’in engellemesi
  III. Başkanlık sorunu

  Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresinin karşılaştığı sorunlardan biri değildir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I-II
  D)I-III
  E)Yalnız III


  15.
  I. Ulusal Bağımsızlık
  II. Ulusal Egemenlik
  III. Azınlıklar
  IV. Kapitülasyonlar
  V. Milli Sınırlar
  Yukarıdakilerden hangileri hem Amasya Genelgesi hem de Erzurum Kongresinde görüşülen ortak konulardandır?

  A)I-II
  B) II-IV
  C)I-II-III
  D)II-III
  E)I-II-V


  16.
  I. İstanbul Hükümeti
  II. Mebusan Meclisi
  III. Osmanlı Padişahı
  IV. Manda ve Himaye
  V. Azınlıklar ve kapitülasyonlar
  Erzurum ve Sivas Kongrelerinde yukarıdakilerden hangilerine karşı çıkılmamıştır?

  A)I-II
  B)II-III
  C)III-IV
  D)II-III-V
  E)II-V


  17.
  I.Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kuruluşu
  II. Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi
  III. Amasya görüşmelerinin yapılması
  IV. Batı cephesinin kurulması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Temsil Heyeti’nin etkisiyle meydana gelmiştir?

  A)I-II
  B)I-II-III-IV
  C)I-II-III
  D)II-III
  E)I-III-IV


  18.
  I. Wilson ilkeleri
  II. Amasya Tamimi
  III. Erzurum Kongresi
  IV. Sivas Kongresi
  V. Sevr Barış Antlaşması
  VI. 1912 sınırları
  Yukarıdakilerden hangileri Misak-ı Milli’ye kaynaklık etmemiştir?

  A)I-V-VI
  B)I-II-V-VI
  C)V-VI
  D)II-V-VI
  E)I-III-IV


  19.
  I. Vilayet-i Selase
  II. Vilayet-i Sitte
  III. Batı Trakya
  IV. Doğu Trakya
  V. Arap Toprakları
  VI. Boğazlar
  VII. Azınlık Hakları
  Misak-ı Milli’ye göre yukarıdaki konuların hangilerinde halk oylaması yapılabilir?

  A)I-III-V
  B)I-II-III-V
  C)I-V-VII
  D)II-IV-VI
  E)III-V-VI


  20.
  I. Ulusal Egemenlik
  II. Ulusal Bağımsızlık
  III. Osmanlı Borçları
  IV. Boğazlar
  V. Savaş Tazminatı
  VI. Azınlıklar ve kapitülasyonlar
  VII. Patrikhane
  Misak-ı Milli kararları içerisinde yukarıdakilerden hangileri bulunmamaktadır?

  A)I-III
  B)I-III-IV
  C)II-III-VI
  D)I-V-VII
  E)I-V


  21. Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yaparız diyen sahtekârlar zümresine dâhil olmamalıyız. Biz şimdiye kadar gerek dâhilde, gerek hariçte bu sahtekâr siyasetten çok çektik. Efendiler, doğal sınırlarımıza, meşru haddimize dönelim. Rücu edelim, haddimizi bilelim.”
  Mustafa Kemal Atatürk, burada aşağıdaki konulardan hangisini daha çok dile getirmek istemiştir?

  A) Hayalperestlik
  B) İdealistlik
  C) Misak-ı millî
  D) Osmanlı Devleti
  E)İleri Görüşlülüğü


  22.
  I. Amasya Görüşmeleri
  II. Erzurum Kongresi
  III. TBMM’nin Açılması
  IV. Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi
  V. Ankara’nın Başkent Oluşu

  Yukarıdakilerden hangileri misak-ı milli kararlarının alınmasından sonra yaşanan gelişmelerden değildir?

  A)Yalnız V
  B) Yalnız III
  C) III-IV-V
  D) III-V
  E) I-II-IV

  23.
  I. Mebusan Meclisinin açılmasında
  II. Meclisten Erzurum ve Sivas kongresi kararlarının geçirilmesinde
  III. Amasya görüşmelerinin yapılmasında
  IV. Sivas kongresinin toplanmasında

  Yukarıdakilerden hangilerinde İstanbul hükümeti ve Temsil Heyeti beraber hareket etmişlerdir?

  A)Yalnız I
  B) I-III
  C) II-III-IV
  D) III-IV
  E) I-II-III


  Cevaplar
  1 D 11 B
  2 B 12 A
  3 B 13 C
  4 E 14 A
  5 C 15 A
  6 E 16 B
  7 B 17 C
  8 B 18 C
  9 C 19 A
  10 B 20 D
  21 C
  22 E
  23 E