Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Görevleri Nelerdir Kısaca

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Zakkum tarafından 28 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Zakkum

  Zakkum

  Katılım:
  2 Mart 2012
  Mesajlar:
  1.267
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Görevleri

  Bakanlığın görevleri şunlardır:

  a) Tarım sektörünün geliştirilmesi için politika ve ilkeleri tespit etmek, uygulanması ile ilgili tedbirleri almak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

  b) Gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalar yapmak.

  c) Tarımsal yapının iyileştirilmesi ve tarımsal üretimin yönlendirilmesi.

  ç) Tarımsal destekleme politikaları ve uygulama araçlarını tespit etmek, bunlarla ilgili esasları belirlemek, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

  d) Toprak, su, bitki, hayvan, biyolojik çeşitlilik, gen kaynakları ve benzeri doğal kaynakların ıslahı, geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak.

  e) Çayır ve mera alanları ile tarım arazilerini korumak, verimlilik ilkesine uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

  f) Bitki sağlığını korumak, bununla ilgili her türlü tedbirleri almak, denetim ve kontrolleri sağlamak.

  g) Tohumlukları ve bitki çeşitlerini tescil etmek, ıslahçı haklarının korunmasını sağlamak, bunların üretimi ve ticareti ile ilgili esasları belirlemek.

  ğ) Hayvan sağlığı ve refahını korumak, bunlarla ilgili her türlü tedbiri almak, denetim ve kontrolleri sağlamak.

  h) Denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunmasını, avcılığın düzenlenmesini, yetiştiriciliğin geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek.

  ı) Her türlü gıda ve yem maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde ve uygun kalitede üretimi, tasnifi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, pazarlanması, izlenebilirliği ve işyeri sorumlulukları konusunda düzenlemeler yapmak, ulusal gıda kontrol ve gıda güvenliği eylem planlarını hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak, gıda güvenliği ve güvencesi ile ilgili her türlü denetimi yapmak ve yaptırmak, Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve yayımlanması işlemlerini yürütmek.

  i) Tarımsal amaçlı, kooperatif, birlik ve diğer üretici kuruluşlarının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve ilkeleri tespit etmek, bunların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve denetlemek.

  j) Tarım sektörüne yönelik eğitim ve yayım hizmetlerini düzenlemek, kamu ve kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, geliştirilmesine ilişkin tedbirler almak, koordine etmek ve denetlemek.

  k) Ulusal ve bölge düzeyinde araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

  l) Kırsal kalkınma planları hazırlamak ve uygulamak.

  m) Arazi toplulaştırma, köy yerleşim alanların düzenlenmesi ve köy yenilenme çalışmalarını yapmak.

  n) Kırsal alanda çevre ve insan sağlığını korumak için tarımsal faaliyetler sonucu her türlü kirlenmenin önlenmesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak.

  o) Tarımda risk yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

  ö) Tarım bilgi sistemini kurmak, uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

  p) Tarımla ilgili yurt içi ve yurt dışı piyasaları izleyerek, gerekli piyasa düzenlemelerini yapmak, uygulamayı izlemek ve değerlendirmek.

  r) Tanıtım hizmetlerini yerine getirmek.

  s) Tarım havzalarının belirlenmesi, tahsisi ve tarımsal yatırımların teşviki ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

  ş) Bakanlığın yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek.

  t) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.