Hazarlar Hakkında Özet Bilgi

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Lavinia tarafından 15 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Hazarlar İle İlgili Kısa Bilgi

  -Avrupa'da kurulan ilk Türk devletleri için de en kuvvetli ve uzun ömürlü olanı Hazar devletidir.

  -Karadeniz'in kuzeyine kadar hâkimiyetini genişleten Batı Göktürk Devleti'nin bir devamı olarak ortaya çıkmıştır.

  -Göktürkler, VII. yüzyılın başında, Hazar Denizi ile Karadeniz arasında dağınık bir hâlde yaşayan, Sabar, Ogur ve Onogur gibi Türk kavimlerini kuvvetli bir birlik hâlinde teşkilâtlandırırlar. İşte bu birliğe Hazar adı verilmiştir.

  -Hazarlar için Bizans ve Çin kaynaklarında Türk veya Türk-Hazar adı da kullanılmıştır.

  -Hazar Devleti'nin kurucuları, Göktürk hükümdar ailesinin mensup olduğu Aşına soyundandırlar.

  -Hükümdarlarına da Göktürkler gibi, kağan diyorlardı.

  -Avarlar Asya’dan Avrupa’ya geçerken Kuzey Kafkasya bölgesindeki Sabarlar’ın yurtlarını ellerinden almışlardı. Fakat Sabar Türkleri Avar fırtınası geçtikten sonra tekrar toparlandılar, Göktürk İmparatorluğu’nun

  -Batı ucunda Göktürkler adına Bizans ve İran İmparatorlukları ile mücadeleye devam ettiler.

  -Hazarlar, İran’daki Sasani İmparatorluğu’nu devamlı baskılarıyla çok zayıf düşürmüşlerdi.

  -İslam orduları Sasaniler’in böyle zayıf zamanlarında İran’a girerek onları kolayca çökerttiler.

  -İran aradan kalkınca Emevi orduları Hazar ülkesine doğru yürüdülerse de Hazarların şiddetli direnişi karşısında Ermenistan sınırından öteye geçemediler..

  -Hazarlar bütün Doğu Avrupa'yı ellerine geçirerek büyük bir devlet oldular.

  -Arapların Doğu Avrupaya girişlerini engellemişlerdir.

  -Hazar Hakanlığı Kafkaslar’dan Macaristan’a kadar uzanan geniş bir saha içinde yaşayan kavimler bu sayede ticaretle, san’atla, din hayatının gelişmesiyle uğraşma fırsatını bulabildiler.

  -Hazarlar’ın yıkılması ve dağılması Türk tarihinde büyük ibret alınması gereken olaylardan biridir. Bu devlet Türkler bakımından başarısız bir şehirleşmenin sonucu olarak dağılmıştır.

  -Hazarlar eskiden olduğu gibi yarı göçebe kabilelere dayanmadıkları için ücretli bir ordu kurmuşlardı. Fakat bu ücretli ordu sadece kendi kavimlerinden değil, birbiri ile uzlaşması çok zor olan birçok kavimlerin insanlarından meydana geliyordu.

  -Hazarlar aynı hatayı, din konusunda da işlediler. Memlekette bir din birliği sağlamayı düşünmediler. Hazar ülkesinde her dinin misyonerleri at oynatıyor, böylece Hazar halkı dini inanç bakımından bir yamalı bohça haline geliyordu.

  -Hazar Hakanları Sekizinci Yüzyıl’da Museviliği kabul etmişlerdi.

  -Hazarlar’ın zayıflamasından en çok faydalanan İslavlar, yani bugünkü Ruslar’ın dedeleri oldu.

  -Hazar topraklarının büyük bir kısmı onların eline geçti. Ayrıca Macaristan da o devirde ayrı bir güç halinde ortaya çıktı.

  -Rus Knezliği tarafından yıkılmıştır.