İbadet Ne Demektir Açıklayınız

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 15 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  İbadet Ne Demek

  İbadet kulluk etme, tapma, boyun eğme, bir efendinin emrine uyma, buyruklarını yapma anlamlarına gelir. İbadet kavramı, dini terminolojinin en temel kavramlarından biridir. Dinin ana unsurlarının, iman, ibadet, ahlak ve muamelat şeklinde dörtlü bir tasnife tabi tutulduğunu biliyoruz. İbadetin ayrıca ahlakın bir alt birimi gibi ele alınması yadırganabilir. Ama Allah’a kulluk etmek, bizim O’na karşı en büyük görev ve sorumluluğumuz olduğuna göre bunu Allah’a karşı ahlaki görevler sıralamasında birinci derecede zikretmek uygun düşmez mi? Kaldı ki, ibadetkavramı çok geniş bir anlam sahasına sahiptir. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi şekillere ve kurallara bağlı ibadetlerle de sınırlı değildir. Aslında ibadet, kalbi ve fiili, insan olarak sergilediğimiz her tutum, yöneliş ve eylemi kapsamına alır. Bu manada, güzel huyları, ahlaki erdemleri, Allah’ın hükümlerine uygun muamelelerimizi de içine alır. Biz burada sadece Allah’a ibadet etmeyi genel olarak emreden birkaç ayet ile, düzenli ibadetlere ilişkin birer ayeti nakletmekle yetineceğiz.

  “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (51 Zariyat: 56)
  “O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Öyleyse O’na kulluk et ve ibadetinde kararlı ve sabırlı ol. Hiç, O’nun adıyla anılan başka bir şey bilir misin?” (19 Meryem: 65)

  “Biz sana kitabı hak ile indirdik. Öyleyse dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et. Dikkat edin, halis din Allah’ındır. O’nu bırakıp da putları dost edinenler; onlara, bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri konularda hüküm verecektir. Allah’ yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola eriştirmez.” (39 Zümer: 2-3)

  “Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Kibirlenecek bana kulluk (ibadet) etmekten yüz çevirenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.” (40 Mümin: 60)

  “Ey inananlar! Rüku edin, secdeye kapanın, Rabbinize kulluk edin ve iyilik yapın ki kurtuluşa eresiniz.” (22 Hac: 77)

  “Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (29 Ankebut: 45)

  “Ey müminler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için size de farz kılındı.” (2 Bakara: 183)

  “Orada açık belgeler, İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvende olur. Yoluna gücü yeten herkesin Kabe’yi hacetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse bilsin ki Allah kimseye muhtaç değildir.” (3 Ali İmran: 97)
  “Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak, yoksullar, düşkünler, görevli memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlar, özgürleştirilecek köleler, ağır borç altında bulunanlar, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmış kimseler içindir. Allah bilendir, hikmet sahibidir.” (9 Tevbe: 60)

  Kaynak: Ayetlerle Hadislerle islam ahlakı kitabı