İmam-ı Gazali Kimdir,İmam-ı Gazali Hayatı ve Biyografi

Konusu 'Hayat hikayeleri' forumundadır ve Elif tarafından 27 Temmuz 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  6.473
  İmam-ı Gazali Kimdir?

  (1058-1111)

  Gazali bir İslam mutasavvıf ve tanrı bilimcidir.

  İmanın akıldan üstün olduğu görüşünü savunmuştur.

  Gerçek adı Ebu Muhammed b.Muhammed olan Gazali Afganistan'ın Tus ilinde doğdu, orada öldü. Babasının bir iplikçi olması nedeniyle kendisine de Gazali (iplikçi) adı verildi, Gazali henüz küçükken babası öldüğünde Yusuf Nessac adlı bir mutasavvıfın koruyuculuğu altında yetişti, orada ilk tasavvuf bilgilerini edindi. Daha sonra, çağının ünlü bilginlerinden Ahmed b.Muhammed Razakani’den fıkıh eğitimi gördü. Nişabur’a geçerek Cüveyni’den İslam bilimleri okudu. Bir süreçte felsefe sorunlarıyla ilgilendi,daha sonra bütün çalışmalarını tasavvuf konuları üzerinde yoğunlaştırdı. Bu arada Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk’ün ilgisini çekince Bağdat Nizamiye Medresesi’ne atandı. Burada da dört yıl İslam bilimleri okudu. sonra, usa dayanan bütün bilim ve yöntemlerden ikileme düştü. Görevi kardeşi Ahmed Gazali’ye bırakarak içine kapalı bir hayat sürmeye başladı. Ağır bir bunalıma düştü,dili tutuldu. 2 yıl Emeviye Camiinde kimseyle görüşmeden düşüncelere daldı. Kudüs ve Mekke’ye gitti, 1105′de tekrar Bağdat’a döndü. eski görevine başladı. Sultan Sencer’le görüşmelere başladı, ondan sevgi ve saygı gördü. Kendisini çekemeyen bir grubun Ebu Hanife’ye karşı olduğunu öne sürmeleri nedeniyle gözden düştü, bir süre sonra da öldü.

  Gazali'nin düşüncelerinde, bağlı bulunduğu Eş’ari mezhebinin etkisi görülmektedir. Felsefe konularına ilgisi Platon, Aristoteles ve Plotinos gibi Yunan bilgelerinin o çağda bilinen yapıtlarını, Yeni-Platoncu düşünürlerin yorumlarını okumakla başlamıştır. Doğacı ve maddeci düşünce akımlarına karşı, İslam dinini ve imanı savunmasıyla kelamcı bir düşünür olarak nitelenir. Ancak, görüşlerindeki Yeni-Platoncu ve tasavvufa dayalı öğeler nedeniyle, Kelamcılar’ın Ehl-i Sünnet kolundan, us ve mantık ilkelerine bağlanan Mu’tezile çığırından ayrılır. Aristoteles’in usa dayalı felsefe anlayışını ve ondan esinlenen Farabi, İbn Sina gibi İslam filozoflarını eleştirir. Önemli yapıtlarından Ihya-i Ulûm’üd Din’de (“Din Bilimlerinin Diriltilmesi”), Kuran ve Hadis’i kaynak alarak din konularını inceler. El-Munkızu min ed-Dalâl (“Sapıklıktan Kurtuluş”) adlı yapıtında da felsefenin tutarsızlığını ileri sürer.

  Peygamberler, insanları mutlu gerçekleri yıkımları, kötülükleri gidermek için Tanrının özel olarak görevlendirdiği, üstün kabiliyetli kimselerdir. Uç türlü olağanüstü başarı gösterebilirler. Bunlardan birincisi us, ikincisi duygu, üçüncüsü de düşle ilgilidir. Herkesin bütün bunlara inanması gerekir. Toplum konusunda da Kuran, Hadis ve din büyüklerinin uygulamalarına önem veren Gazali, İslam dininin ilkelerine dayalı ahlak temeli üzerine kurulmuş bir yönetimi benimser.