İmanın Şartları Nelerdir Açıklamaları

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Zakkum tarafından 8 Aralık 2014 başlatılmıştır.

 1. Zakkum

  Zakkum

  Katılım:
  2 Mart 2012
  Mesajlar:
  1.267
  İmanın Şartları Nelerdir Kısaca Açıklaması

  İslam amentüsü imanın temelini oluşturan inanç ilkelerini, imanın altı temel şartını dile getirir. İslamın 6 iman şartı şunlardır:
  1) Allah’a iman : Tevhid olarak da adlandırılan bu inanç, kelime-i tevhid olarak bilinen la ilahe illallah (Allah’tan başka tanrı yoktur) cümlesi ile özetlenir. Kelime-i tevhidin başlangıç bölümü “ilah” kavramını genel biçimiyle reddederken, ikinci bölümünde soyutlama, istisna yoluyla Allah’ı gerçekler. İlah sözcüğü, büyüklüğü ve gücünden dolayı ibadet edilmeye, önünde saygı ve korku ile boyun eğilmeye, itaat edilmeye layık kabul edilen varlık anlamını dile getirir. Buna göre kelime-i tevhidi söylemek, kendisine ibadet ve kulluk edilecek, korkulacak, saygı duyulacak, itaat edilecek tek varlık olarak Allah’ı tanımak, kabul etmek demektir.
  2) Meleklere iman : Kuran ve Hz. Muham- med meleklere iman edilmesini buyurmakla birlikte, meleklerin niteliği açıkça bildirilmemiş, yalnızca bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre melekler yemezler, içmezler, günah işlemezler ve Allah’ın buyrukları dışına çıkmazlar; “ikişer, üçer, dörder kanatladırlar. Her birinin belirli bir görevi vardır.
  3) Kitaplara iman : İslam inancına göre Allah, insanlara tebliğ edilmek üzere peygamberlerine yüz suhuf (sayfalar) ve dört kitap indirmiştir. Bunların hepsi tevhid inancını, Allah’ın emir ve yasaklarını açıklamaktadır. Ama suhuf kaybolmuş ve Kuran’ dan önceki üç kitap, yani Zebur, Tevrat ve İncil tahrife uğramıştır.
  4) Peygamberlere iman : Bir hadise göre Allah, insanlara doğru yolu göstermek için 124 bin peygamber göndermiştir. Kuran’da adlarıyla 25 peygamber anılır. İlk peygamber, aynı zamanda ilk insan olan Adem, son peygamber ise Hz. Muhammed’dir.
  5) Ahirete iman: Ahiret inancı, bu dünyanın geçici olduğunu, bir gün mutlaka sona ereceğini (kıyamet) içerir. Kıyametten sonra sonsuz ahiret, öteki dünya yaşamı başlayacaktır. Bütün insanlar yeniden diriltilecek, hesaba çekilecek ve herkese hak ettiği karşılık verilecektir.
  6) Kadere iman :İslamdaki yaygın kader anlayışına göre, Allah, olmuş ve olacak her şeyi takdir etmiştir. Bu takdiri, her şeyi kapsayan sonsuz ilminin bir sonucudur. Ama Allah insanın önüne doğruyu ve yanlışı koymuş, ona akıl ve seçme özgürlüğü vermiştir. Bu nedenle insan, seçiminin sonucundan sorumludur.
  Kadere iman Kuran’da açıkça zikredilmediği için bazı İslam bilginleri bunu imanın şartlan arasından çıkarmışlardır. Ama bilginlerin büyük çoğunluğu, kadere imanı da imanın temel şartlarından sayar. İmanın sözle açıklanması ve yenilenmesi amacıyla tekrar edilen amentünün gelenekleşmiş biçimi şöyledir: Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve’l-yevmi’l-ahiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi mina’llahi taala ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh (Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır. Tanıklık ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur ve tanıklık ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resulüdür).