Kanun-i Esasi Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 10 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Kanun-i Esasi Hakkında Bilgi

  Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

  1876 Kânûn-i Esâsî'si bağımsız bir İslam ülkesinde yürürlüğe giren Batılı anlamda ilk yazılı anayasadır.

  1876 Kanun-i Esasi (İlk Türk Anayasası) nın Özellikleri :
  • II. Abdülhamit döneminde ilan edildi
  • 23 aralık 1876 yılında kanuni esası bir ferman ile ilan edilmiştir.
  • Tanzimat ve ıslahat fermanlarının aksine tam bir batılı anlamda anayasa niteliğinde olup madde madde hazırlanmıştır.
  • 1876 kanun-i esasi ile birlikte devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrılarak düzenlenmiştir.
  • 1876 kanun-i esasi ile meclis-i umumi adlı bir meclis kurulmuştur.
  • Meclis-i umumi, ileride, 1961 anayasası döneminde göreceğimiz gibi
  • İki meclisli bir yapıda oluşturulmuştur.
  • İlki, üyeleri padişah tarafından atanan heyet-i ayan;
  • Diğeri, halk tarafından iki dereceli bir seçimle işbaşına gelen heyet-i mebusan'dır.
  • Ne var ki, meclisin yetkileri bir hayli dar tutulmuştur.
  • 1876 anayasasına göre, bir meclis üyesi kanun teklif edebilmek için padişahtan izin almak zorundaydı;
  • Meclis tarafından kabul edilen tasarılar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecekti
  • En önemlisi padişah dilediği zaman heyet-i mebusan'ı feshedebilecekti.
  • Meclis, 1878 yılında ıı. Abdülhamit tarafından dağıtılmış ve ilk anayasa yürürlükten kaldırılmıştır.

  Devletin temel organları, modern sisteme uygun olarak, yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrılarak düzenlendiği ilk anayasa?

  1876 kanun-i esasi

  1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin özellikleri :

  • İki meclisli bir yapıdadır
  • İlki, üyeleri padişah tarafından atanan heyet-i ayan;
  • İkincisi halk tarafından iki dereceli bir seçimle işbaşına gelen heyet-i mebusan'dır.
  • Meclisin yetkileri bir hayli dar tutulmuştur.
  • Bir meclis üyesi kanun teklif edebilmek için padişahtan izin almak zorundaydı;
  • Meclis tarafından kabul edilen tasarılar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecekti
  • Padişah dilediği zaman heyet-i mebusan'ı feshedebilecekti.
  • Meclis, 1878 yılında ıı. Abdülhamit tarafından dağıtılmış ve ilk anayasa yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Batılı anlamda tam bir meşruti monarşi kurulamamıştır.
  • Anayasada, meclisin yetkileri çok dar; padişahın yetkileri ise oldukça geniş tutulmuştur.
  • Padişaha dilediği zaman meclisi feshetme yetkisi tanınmıştır.
  • 2.abdülhamit'in meclisi dağıtıp anayasayı yürürlükten kaldırması zaman içinde yeni bir muhalefet hareketi olan genç (jön) türkler hareketini doğurmuştur.

  1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin üyeleri padişah tarafından atanan meclisi:

  Heyet-i ayan

  1876 kanun-i esasi ile kurulan meclis-i umuminin üyeleri seçimle işbaşına gelen meclisi:

  Heyet-i mebusan'dır.

  Kanun-i esasinin kurduğu yürütme organının özellikleri :
  Devlet başkanı olarak padişah ve diğer tarafta hükümet bulunmaktaydı.