Katip Çelebi'nin Hayatı ve Eserleri

Konusu 'Hayat hikayeleri' forumundadır ve Elif tarafından 3 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  6.473
  Katip Çelebi, ''Cihannüma'' isimli ünlüeseri ile Türk coğrafyacı ve astronomlarına, Keşfü'z-Zünun isimli bibliyografyası ile ilim hayatımıza önemli hizmetlerde bulunmuştur.

  1609 yılında İstanbul’da doğan Katip Çelebi'nin asıl adı Mustafa'dır. Babasının adı Abdullah’tır. Çok iyi medrese eğitimi gören ve ayrıca bir asker olan babası, ona çocukluğundan itibaren özel hocalardan dersler aldırmış, Arapça ve Farsça öğrenmesini istemiştir. Askeri hizmetlere girdiğinde kazandığı bilgiler sayesinde babası gibi oda Ordu Katibi olur. Bu görevi yaptığı için adından ziyade “Kâtip” lakabıyla anılır.. Daha sonraları “Halifelik” vazifesine getirildiği ve Hac vazifesini de yerine getirdiği için kendisine “Hacı Halife” unvanı daverilmiştir.
  Katip Çelebi gençliğinde Anadolu ve Rumeli’deki seferde askerlerle beraber geçmiştir.1633’te Hacca gittikten sonra kendini tamamıyla dini ilimlere vermek üzere İstanbul’a dönmüştür. 1648′de Takvimü’t-Tevarih isimli eseri dolayısıyla Şeyhülislam Abdurrahim Efendi aracılığı ile kalemde ikinci halifeliğe getirilmiştir. Daha sonra da öğrenme ve öğretme yolundaki çabalarını sürdüren Katip Çelebi ardarda eserler vermeye başladı. Yirmiyi aşkın kitap yazdı. Bunlar arasında en önemlileri tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarındadır. Ayrıca dönemin medreselerinin din bilimleri ve pozitif bilimler alanındaki durumunu sergilediği ve eleştirdiği kitapları ile de tanınmıştır.

  BAŞLICA ESERLERİ:
  1.Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri)
  2.Keşfü'z-zunûn anil-esâmi ve'l-fünun (Bibliyografik eseri)
  3. Arapça Fezleke (Fezleket akvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr)
  4. Türkçe Fezleke
  5. Tarîh-i Frengi tercümesi
  6. Takvîmü't-tevârih
  7. Kanunname
  8. Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr
  9. İrşadü’l-Hıyârâ ila Tarihi’l-yunun ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ
  10.Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana)
  11. Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl
  12. Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur
  13. İlhâmü'l-mukaddes min feyzi'l-akdes
  14. Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim
  15. Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire
  16. Düstûrü'l-amel fi ıslâhı'l-halel
  17. Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hıkem ve’l-eş’âr
  18. Mîzânü'l-Hakk fi ihtiyâri'l-ahak
  19. Caciü’l-mütûn min cell’il-fünûn
  20. Muhammediyye şerhi
  21. Beyzâvi Tefsirinin şerhi
   
  Son düzenleme: 3 Mart 2014