Meslek Grupları nelerdir ödev

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Lavinia tarafından 4 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Meslek Grupları nelerdir kısa bilgi

  ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ

  Bu programın amacı; çocukların ilköğretim yaşına gelinceye kadarki gelişim özelliklerini, yeteneklerini, bireysel farklılıklarını göz önünde tutarak sağlıklı bir biçimde duygusal, sosyal, zihinsel ve fiziksel olarak gelişmelerini sağlayacak, çocuk eğitimi ve bakımı konularında donatılmış öğretmenler yetiştirmektir.

  Bu programda okutulan başlıca dersler; Eğitim Psikolojisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Eğitim Sosyolojisi, Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri, Okul Öncesi Eğitimde İlke ve Yöntemler, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Bilgisayar, Dil Gelişimi, Anne-Çocuk Sağlığı, Çocukta Oyun Gelişimi, Anne Çocuk Beslenmesi, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ‘dir.

  Bu bölümde okumak isteyenlerin çocuklara karşı ilgili, çocukları seven, sabırlı, hoşgörülü, sözel yeteneği kuvvetli olması gerekmektedir.

  Bu programı bitirenlerden, Milli Eğitim Bakanlığı ‘na bağlı resmi ilköğretim kurumlarında çalışmak isteyenler devlet memurluğu sınavına girip yeterli puanı almak zorundadırlar. Ayrıca mezunlar Sağlık Bakanlığı ‘na bağlı özel kreş ve anaokullarında da çalışabilirler.

  BANKACILIK

  Bankacılık programında amaç; rekabetin hızla geliştiği, teknolojiyi kullanma oranının artmakta olduğu bankacılık, sermaye piyasası alanı ve fimaların para kaynakları ile ilgili birimlerine eleman yetiştirmektir.

  Bu bölümde İktisat, Yönetim Bilimi, Muhasebe, Borçlar Hukuku, Sosyoloji, İşletme, Matematik, Kredi Politikaları, Yatırım Bankacılığı, Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankalarda Finans Yönetimi, Banka Muhasebesi ve Raporlama, Mali Hukuk ve Vergi Politikası gibi dersler okutulmakta, ayrıca öğrencilere bir proje çalışması da verilmektedir.

  Bankacılık okumak isteyenlerin sayısal yeteneğe sahip olma, ekonomi ve hukukla ilgili olma, ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanma, dikkatli, düzenli, yeniliklere açık olma gibi özellikler taşımaları gerekir.

  Mezunlar gerek kamu, gerekse özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, dealer olma gibi görevleri üstlenebilirler. Bankaların çeşitli kollarında ve yatırım şirketlerinde görev alabilirler.

  BASIN ve YAYIN

  Basın ve Yayın programının amacı; bireye radyo, televizyon, halkla ilişkiler, reklamcılık, sinema gibi alanlarda, basın ve yayıncılıkla ilgili temel bilgileri ve uygulamaları (haberin kaynağından, baskı aşamasına ve yayımlanmasına kadar vb.) kazandırarak bu uygulamaları belli bir düzen içerisinde yürütmesini sağlayacak becerileri kazandırmaktır.

  Bölümde okutulan başlıca dersler, Radyo Yayıncılığı, Haber Toplama ve Yazma, TV Haberciliği, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği ‘dir.

  Bu bölümde okumak isteyenlerin analiz ve sentez yapabilen, gözlemci, yazılı ve sözlü anlatımda başarılı ve atılgan olmaları gerekmektedir.

  Basın ve Yayın mezunları ulusal ve yerel gazetelerin yazıişlerinde, kamu veya özel radyo TV kuruluşlarında, reklam kuruluşlarında, değişik kurumların basın ve halkla ilişkiler departmanlarında çalışabilmektedirler.

  DİŞ HEKİMLİĞİ

  Bu programın amacı; ağız ve diş sağlığının korunması, diş ve dişetleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

  Eğitim süresi 5 yıl olan bu programın ilk iki yılında Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik gibi temel dersler, sonraki yıllarda ise programa özgü dersler çoğunlukla uygulamalı olarak verilmektedir.

  Bu programa girmek isteyenlerin Fen derslerinde başarılı olmaları, eğitimin uygulamalı kısmı el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerektirdiğinden bu alanlarda yetenekli olmaları gerekmektedir. Uygulamalarda kullanılan alet ve gereçlerin öğrencilerce sağlanması nedeniyle Diş Hekimliği eğitimi oldukça masraflıdır.

  Mezunlar, muayenehane açarak serbest çalışabilecekleri gibi resmi veya özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışabilirler.

  EBELİK

  Ebelik programının amacı; ana-çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanı yetiştirmektir.

  Bu programda okutulan dersler arasında Temel Fen derslerinin yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum, Hasta Bakımı, Epideniyoloji gibi tıp dersleri sayılabilir.

  Bu bölümde okumak isteyenlerin sağlık konularına ilgi duyması, hoşgörülü ve sabırlı olması gerekmektedir.

  Ebelik bölümü mezunları, koruyucu sağlık hizmetlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğumevi ve hastanelerin doğum kliniklerinde çalışabilirler.

  ECZACILIK

  Bu programın amacı; ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapmaktır.

  Eczacılık bölümünde, ilk iki yılda Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik dersleri verilmektedir. İlaç hammadde ve şekillerinin üretim tekniklerine ve kullanışlarına ilişkin dersler ise son iki yılda verilmektedir. Eczacılık Fakültesi’nde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Uygulama dersleri fakülte laboratuvarlarında yapılmakta olup ayrıca hastane, eczane ve endüstride staj yapılmaktadır.

  Eczacılık okumak isteyenlerin Fen Bilimlerine ve özellikle kimyaya ilgi duymaları, normalin üstünde akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmaları gerekmektedir.
  Eczacılar çalışmalarını laboratuvar, eczane gibi ilaç kokularının yaygın olduğu kapalı yerlerde sürdürmeleri nedeniyle eczacı olmak isteyen bir kimsenin bu çalışma ortamını dikkate alması gerekir.

  Mezunların önemli bir kısmı kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, sorumlu eczacı olarak hastanelerin eczanelerinde, laboratuvarlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışabilirler.

  ÖĞRETMENLİK

  Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna göre öğretmenlik mesleği denilince öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi anlaşılır.

  Doktor

  Doktor veya tabip Bin yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan olarak kullanılmıştır Günümüzde, doktora sahibi olan kişilere verilmekle birlikte, genellikle Tıp Doktoru yani Tabip anlamında kullanılır ve kişilerin adlarından önce gelen Dr kısaltmasıyla belirtilir Bu meslek grubunun tarihi çok daha eskilere dayanır

  Doktor unvanı, ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkmış ve zamanla Amerika’ya ve diğer Avrupa sömürgelerine de yayılmıştır

  Türkiye’de tıp doktorları 6 yıllık üniversite eğitimi görürler ve mezun olduklarında pratisyen doktor olarak anılırlar.

  Avukat

  Avukat, hukuk öğrenimi görmüş ve yargı önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir Avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir Bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir

  Hakim

  Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç

  Türkiye’de hâkimlik
  Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı’nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler

  Terzi

  Terzi ya da terzilik tekstil ürünlerini işleyerek giyim kuşam ya da ev tekstil ürünleri haline dönüştüren kişilere verilen addır

  Özellikle özel dikim işçilik isteyen kişiye özel olarak özel istek üzerine özel günler için üretilen ısmarlama giyim bunun dışında belli standartlara uygun olmayan bedenlere göre elbise diken kişiye terzi denirOsmanlıda da bu meslek çok yapılmıştır

  Polis

  Türk Polis Teşkilatı, rütbeleri polis memurluğundan başlayıp emniyet genel müdürlüğüne kadar uzanan, tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş, kırsalda görevini askeri polis olan jandarmaya bırakmış, kentte ise görevi kendisi yöneten iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır 10 Nisan 1845 tarihinde temeli atılmıştır