Mevlid Duası Türkçe Okunuşu

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Mevlid Duası Türkçe

  Eûzü bi’llâhimine’ş- şey tâni’r- raclm Bismillâhi’r- Rahmâni'r- Rahim

  Hamd, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen âlemlerin gerçek sahibi Yüce Allah’a mahsustur. Salât ve selâm kâinâtın en büyük insanı, peygamberlerin sultanı, biricik gaye insan Hazret-i Muhammed'in, temiz soyundan gelenlerin ve O’nun ışıklı yolundan ayrılmayan bahtiyar kimselerin üzerine olsun.

  Ey yerlerin, göklerin sahibi; kâinâtı ve bütün mevcudâtı yoktan var eden; istediğini istediğine veren, istediği zaman yegâne almak gücünün sahibi olan, karanlık gecelerde simsiyah taşlar üzerinde kapkara karıncayı seçen, günâhının çokluğundan dolayı kalbi mahzun olanların suçunu bağışlayan Yüce Allah ım!..

  Şu anda kapına geldik, diz çöktük, el açtık. Bu el açmamız yalnız semâya değil, senin mağfiret ve merhametine güvenerek gelip diz çöktük. el açtık, bizi yüksek huzurundan boş çevirme yâ Rabbi!..

  Ey adâlet kılıcıyla zâlimin zulmünü kıran ve ey dünyada mü’min, münâfık. kâfir-fâsık demeden herkese İlâhî adâlet ve fazlıyla bol rızık veren; Âhiret’te ise Müslüman olmanın, Müslüman kalmanın ve bu uğurda canla, malla mücâdele etmiş olmanın mükâfatı olarak sadece mü'minlere bütün nimet kapılarını açan Yüce Allah... Okumuş olduğumuz mevlid-i Nebeviyi dergâhında en güzel kabul ile makbul ve muteber eyle. Bu mevlid-i şerifden elde edilen sevâbı ilk önce Peygamberlerin Sultanı, ermişlerin burhanı, başlarımızın tâcı, gönüllerimizin ilâcı; "Sen olmasaydın, Ben bu Alemleri yaratmazdım" sözünün muhâtabı. en büyük insan Hazret-i Muhammed Mustafa’nın temiz ruhlarına hediye ettik, vâsıl eyle yâ Rabbi!..

  Hazret-i Adem'den beri gelip geçen peygamberlerin ruhlarına. İslâm dinine hizmet eden, Hazret-i Kur'ân'ı elden ele ve dilden dile ulaştıran, sahâbelerin ve bütün mü'min Müslümanların ruhuna hediye eyledik, ikrâm eyle yâ Rabbi!..

  Din. vatan, millet, hak ve hakikat uğruna, savaş meydanlarında arslanlar gibi döğüşen. “Allah, Allah" seslenişleriyle gökleri çınlatan, elbiseleri kanlı olarak Yüce Allah'ın yüce divânına çıkacak olan bütün şehitlerin ruhlarını da meclis-i şerifimizden hissedâr eyle yâ Rabbi!..

  Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve Âhiret’te iyilik ver; bizi cehennemin o korkunç ve yakıcı azabından koru. Ey Rabbimiz! Âhiret’te. o büyük mahkemede bir Ömür boyu işlediklerimizin hesabını vermek için yüksek huzuruna çıktığımız zaman Sen bize, anamıza, babamıza ve bütün Müslümanlara merhamet ve mağfiret ihsân eyle yâ Rabbi! Bizleri koru; dinimizi, îmânımızı, Kur'ân’ımızı, ırzımızı, nâmusumuzu, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyle, ayaklar altında bırakma yâ Rabbi!

  Ordumuzu karada, denizde ve havada daima mansur ve muzaffer eyle yâ Rabbi! Aziz vatanımıza göz diken düşmanlara fırsat vermeyip, onlan kahr ve perişan eyle yâ Rabbi!...

  Zâlimin zulmünden, şeririn şerrinden, semâvî ve arazî her türlü felâket ve musibetlerden ve aziz milletimizin hayatına kasteden bölücü, yıkıcı cereyanlardan kutsal vatanımızı ve yüksek seciyeli milletimizi Sen muhafaza eyle yâ Rabbi!..

  Biz âciz kullarına müşfik ve merhametli kullarından olmamızı nasib ederek hiddete karşı sabrını, cehle karşı ilmini, kötülüğe karşı da affını ihsan eyle yâ Rabbi!...

  Namazı, niyazı unutan; içkilerle, kumarlarla evlâdını, etrafını bunaltan, hattâ çeşit çeşit fenâlıklara koyulan Müslüman kardeşlerimizi de hidâyete erdirip onlara hayırlar işlet yâ Rabbi!..

  Şu mübârek günlerde ve gecelerde toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış Müslüman ölülerin taksiratlarını affeyle yâ Rabbi!..

  Gözlerimiz perdelenip sevdiğimiz şu güzel dünyamız görünmez olduğu zaman, gözlerimiz Cennet-i A’lâ ve Cemâl-i Muhammed Mustafa'ya nâzır ve hayran, sağımızda Kur'ân, göğsümüzde îmân, fikrimizde havf-ı Yezdân, dillerimiz "Eşhedü en lâilâhe İllallah ve eşhedü enne Muhammedden abdühü ve resûlüh"; “Allah, Allah” diyerek çene kapamak hepimize nasip ve müyesser eyle yâ Rabbi!..

  Hepimizi, O'nun Liva-ül Hamd denilen ve sadece peygamberlerin peygamberi Hazret-i Muhammed'e mahsus olan sancağının altında haşr ve cem eyle yâ Rabbi!.. Bizleri cennet ve cemâlinle şereflenen kullarından kılıp, rızâ-i şerifine uygun amel etmekte devam eden mü'minlerden eyle yâ Rabbi!..

  Ey Âd kavmini rüzgâr, Semûd kavmini deprem, Nûh kavmini tufanla helâk eden; Lût kaviminin ülkesini ise kasırgalarla alt üst eden Yüce Allah!.. Şaşırtma bizi, doğru yola ilet, içimizde bulunan câhillerin, hiçbir hakikate inanmayan gâfillerin yaptıkları kötülüklerden ötürü bizi helâk etme yâ Rabbi!..

  Bizi dünyada selâmete, âhirette saâdete, kendine kul. sevgilin med Mustafa'ya ümmet eyle yâ Rabbi!.,

  Bu mevlid-i şerife sebep olanların çalışmalarını meşkur, amellerini makbûl, günâhlarını mağfur, ticaretlerini lentebûr eyle yâ Rabbi!..

  Bu âileden âhirete göçenlerin makamlarını cennet eyle, günâhlarını affeyle. Peygamberimizin şefâatına nâil eyle yâ Rabbi!..

  Bu yapmış olduğumuz âcizane, fakat hâlisâne ve sadıkane duayı "Ahsen-i kabul ile kabul etti" anlamında buyrulan âyet-i kerimenin sırrına mazhar buyur yâ Rabbi!..

  Sırr-ı Furkan, nûr-u a'zam; kuts-ü Kâbe. Merve. Zemzem hürmetine. âşıklar, sâdıklar, bağrı yanıklar hürmetine. Arafat dağının çıplak ve kızgın güneşinin altında "Allah, Allah" seslenişleriyle yüce dergâhına sığınan yetmiş iki milletin Müslümanlanndan toplanıp bir araya gelen ve mahşeri bir kalabalık arzeden hacıların hürmetine, peygamber sevgisiyle çarpan ve ind-i ilâhiyende duaları kabule mazhar olan bütün seçkin ve bahtiyar Müslümanların hürmetine duâlanmızı kabul eyle yâ Rabbi!

  Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti amma yesifûn ve selâmün ale’l mürselîn ve'l- hamdü lillâhi Rabbi'l- Âlemin. EL-FÂTİHA.
   
Webokur Benzer Konular
Yüklüyor...