Muharebeler ve Lozan Antlaşması İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 10 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Muharebeler ve Lozan Antlaşması Hakkında Test Soruları ve Cevapları

  1.
  I- Teşkilât-ı Esâsiye’nin kabulü
  II- Misak-ı Milli’nin ilanı
  III- Sevr’in imzalanması
  IV- Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
  V- Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi
  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıldır?

  A) III-I-II-V-IV
  B) II-III-I-V-IV
  C) II-III-I-IV-V
  D) III-II-I-V-IV
  E) I-III-II-IV-V


  2.
  I- Gediz Taarruzu
  II- Ali Fuat Cebesoy
  III-I.İnönü
  IV-Albay İsmet

  Yukarıdakilerden hangileri Düzenli Ordu ile ilgili değildir?

  A) Yalnız I
  B) I-II
  B) III-IV
  C) II-III
  E) II-IV


  3. Düzenli Ordunun kurulmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuvay-ı Milliye’nin işgalleri engelleyememesi
  B) Ayaklanmaların artması
  C) Asker kaçaklarının artması
  D) Misak-ı Milli’nin ilanı
  E) Sevr’in imzalanması

  4. TBMM’nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gümrü Antlaşması
  B) Londra konferansı
  C) Lozan Antlaşması
  D) Moskova Antlaşması
  E) Kars Antlaşması


  5.
  I- Gümrü
  II- Moskova Antlaşması
  III-Ankara Antlaşması 1921
  IV-Mondros Ateşkesi
  V- Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  Yukarıdaki antlaşmalardan hangilerinde alınan kararlar Misak-ı Milliye uygundur?

  A) Yalnız I
  B) I-II
  C) III-IV
  D) I-V
  E) I-III-V


  6.
  I-Kütahya
  II-Edirne
  III-Eskişehir
  IV-Afyon
  V-Antalya

  Kurtuluş Savaşının Batı cephesinde çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı şehirler yukarıdakilerden hangileridir?

  A) I-III
  B) I-III-IV
  C) II-V
  D) III-IV-V
  E) I-II-III-IV


  7.
  I- Gümrü Antlaşması
  II- Sivas Kongresi
  III-Sakarya Muharebesi
  IV-TBMM’nin açılışı

  Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin sonucunda İstanbul Hükümeti M. Kemal’le görüşmeler yapmıştır?

  A) Yalnız II
  B) I-II
  C) III-IV
  D) I-II-IV
  E) II-III-IV


  8.
  I- Konya
  II- Antalya
  III- Maraş
  IV- Urfa
  V- Afyon

  Yukarıdaki şehirlerden hangileri herhangi bir çatışmaya girilmeden kurtarıldı?

  A) Yalnız V
  B) I-II
  C) III-IV
  D) Yalnız I
  E) III-IV  9.
  I-Çerkez Ethem
  II-Demircili Mehmet Efe
  III-İtalyanlar
  IV-İngilizler
  V-Fransızlar

  TBMM’nin kurduğu Düzenli Ordu Kurtuluş Savaşında yukarıdaki güçlerden hangisi ya da hangileri ile doğrudan savaşmamıştır?

  A) Yalnız III
  B) II-III-IV
  C) I-IV-V
  D) I-II-IV
  E) III-IV-V


  10.
  I- Kars Antlaşması
  II- Moskova Antlaşması
  III-Ankara Antlaşması–1921
  IV-Mudanya Ateşkesi
  V- Gümrü Antlaşması

  Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM’nin yaptığı ikili antlaşmalardan değildir?

  A) I-IV
  B) II-III-V
  C) IV-V
  D) I-IV-V
  E) II-III-IV


  11.
  I-TBMM’yi tanıyan ilk devlettir
  II-TBMM’yi tanıyan ilk Büyük devlettir
  III-TBMM’yi tanıyan ilk İslam devletidir
  IV-TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devletidir
  V-TBMM’yle en çok savaşan devlettir.

  Yukarıdaki tanımları yapılan devletler hangi şıkta doğru sıralama ile verilmiştir?

  A) Afganistan-SSCB-Irak-Ermenistan-İngiltere
  B) Afganistan-Ermenistan-Irak-SSCB-Yunanistan
  C) Ermenistan-SSCB-Afganistan-Fransa-Yunanistan
  D) Ermenistan-SSCB-Afganistan-İtalya-İngiltere
  E) SSCB-İtalya-Afganistan-Fransa-Yunanistan


  12.
  I- Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  II- Firariler Kanunu
  III-Tekâlif-i Milliye Emirleri

  Yukarıdakilerden hangileri Düzenli Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılan kanunlardandır?

  A) I-II
  B) II-III
  C) Yalnız III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II


  13. Aşağıdakilerden hangisi ile Düzenli Ordu mu? Kuvay-ı Milliye mi? tartışmaları sona erdi?

  A) I.İnönü
  B) II. İnönü
  C) Eskişehir-Kütahya
  D) Sakarya
  E) Büyük Taarruz


  14.
  I-İstiklâl Marşı’nın kabulü
  II-Aslıhanlar Taarruzu
  III-Meclisin Kayseri’ye taşınmasının tartışılması
  IV-M.Kemal’in Gazi ünvanını alması

  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması nasıldır?

  A) I-II-IV-III
  B) I-II-III-IV
  C) II-I-III-IV
  D) III-II-I-IV
  E) II-III-IV-I

  15. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Ankara Antlaşması maddelerinden biri değildir?

  A) Silahlı mücadelenin bırakılması
  B) Hatay ve İskenderun’un Fransa mandasındaki Suriye’de kalışı
  C) Savaşılan bölgelerde genel af ilan edilmesi
  D) Adana’nın da boşaltılması
  E) Fransa ‘ya TBMM’nin de kapitülasyon hakkı tanıması

  16. Aşağıdakilerden hangisi Kars Antlaşması maddeleri ile ilgili değildir?

  A) Nahçıvan Azerbaycan’da kalacak
  B) Moskova dahil daha önceki tüm SSCB-TBMM antlaşmaları geçersizdir
  C) Batum’un Gürcistan’da kalacağı kesinleşti
  D) Türkiye’nin Batum Limanından gümrük ödemeksizin yararlanabilmesi kararlaştırıldı
  E) Bugünkü doğu sınırımızın kesinleşmesi sağlandı


  17. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya ve Büyük Taarruzun ortak özelliklerinden değildir?

  A) M.Kemal’in Başkomutan oluşu
  B) Düzenli orduyla yapılmış olması
  C) Yunanlılarla yapılmış olması
  D) Düzenli ordunun toprak kazanmayı hedeflemiş olması
  E) Sonuçlarında önemli antlaşmaların yapılmış olması


  18. Tekâlif-i Milliye Emirleri içinde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir hüküm yoktur?

  A) İstiklâl mahkemeleri
  B) Tüm silah ve cephanenin teslimi
  C) Her ailenin bir askeri giydirmesi
  D) Herkesin elindeki akaryakıtın %40’ının komisyona teslim edilmesi
  E) Her ilçede ve kasabada sıkıyönetimin uygulanacağı


  19. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında savaş yapılmadan kurtarılan bölgelerden değildir?

  A) Konya, Antalya
  B) Doğu Trakya
  C) İstanbul
  D) Boğazlar
  E) Kars

  20.
  I. Başkomutanlık meydan muharebesi
  II. Anafartalar
  III. Derne
  IV. Dumlupınar Meydan Muharebesi
  V. Aslıhanlar Muharebesi

  Yukarıdakilerden hangileri kurtuluş savaşı ile ilgili değildir?

  A)Yalnız II
  B)II-III
  C)II-III-V
  D)I-III-IV-V
  E)I-III-V


  Cevaplar
  1 B 11 C
  2 B 12 B
  3 A 13 A
  4 A 14 B
  5 D 15 E
  6 B 16 B
  7 B 17 D
  8 B 18 E
  9 E 19 E
  10 A 20 B
   
 2. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  1. M.Kemal I. Dünya Savaşında en son hangi cephede savaşmıştır?

  A)Kafkas
  B)Suriye-Filistin
  C)Çanakkale
  D)Galiçya
  E)Trablusgarp


  2. I.Dünya savaşında Osmanlının toprak kazandığı tek cephe hangisidir?

  A)Kafkas
  B)Suriye-Filistin
  C)Çanakkale
  D)Irak
  E)Makedonya


  3.
  I- Trablusgarp
  II- I.Balkan
  III- II. Balkan
  IV- I. Dünya Harbi
  Yukarıdaki savaşlardan hangisi ya da hangileri sömürge savaşları değildir?

  A)II-III
  B)I-III
  C)III-IV
  D)II-III-IV
  E)I-II-IV


  4. Aşağıdaki devletlerden hangileri Lozan’a sadece Boğazlar konusunu görüşmek için katılmıştır?

  A)İngiltere-Fransa
  B)İngiltere-Rusya
  C)Sovyet Rusya-Bulgaristan
  D)Yugoslavya-Bulgaristan
  E)Japonya-Yunanistan


  5. Türk Hükümeti Lozan’a giden İsmet Paşadan hangi konularda kesinlikle taviz vermemesini istemiştir?

  A)Kapitülasyonlar-Ermeni Yurdu
  B)Savaş tazminatı-Azınlıklar
  C)Boğazlar-Kapitülasyonlar
  D)Ermeni Yurdu-Boğazlar
  E)Musul-Ermeni Yurdu


  6. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine geç girişi aşağıdaki sorunlardan hangisinin bizim aleyhimize çözümlenmesine sebep olmuştur?

  A)Musul
  B)Hatay
  C)Boğazlar
  D)Kapitülasyonlar
  E)Kıbrıs

  7.
  I- Yabancı okullar
  II- Boğazlar
  III-Osmanlı borçları
  IV- Azınlıklar
  V- Patrikhane

  Lozan Barış Antlaşmasında karalaştırılan yukarıdaki konulardan hangilerinde alınan karar ile Türkiye’nin iç politikadaki egemenliği de güçlenmiştir?

  A)I-II-IV
  B)I-IV-V
  C)II-III-IV
  D)III-IV-V
  E)II-V


  8. Türk tarafının Mudanya’da kazanıp Lozan’da kaybettiği yer neresidir?

  A)İstanbul
  B)Boğazlar
  C)Doğu Trakya
  D)Batı Trakya
  E)Batum

  9. Aşağıdaki sınırlardan hangileri Lozan’dan önce yapılan antlaşmalar esas alınarak çizilmemiştir?

  A)Suriye sınırı
  B)Irak sınırı
  C)Rus sınırı
  D)İran sınırı
  E)Bulgar sınırı

  10. Lozan’da hangi konular Misak-ı Milliye uygun çözülmüştür?

  A)Kapitülasyonlar, Azınlıklar
  B)Boğazlar
  C)Suriye sınırı
  D)Irak sınırı
  E)Yunan sınırı

  11. Aşağıdakilerden hangisi Lozan’dan sonra sorun olarak devam eden konulardan değildir?

  A)Irak sınırı
  B)Yabancı okullar
  C)Nüfus Mübadelesi
  D)Patrikhane
  E)Ermeni Yurdu

  12.
  I- Patrikhane
  II- Savaş tamiratı
  III-Dış borçlar
  IV-Nüfus Mübadelesi

  Yukarıdaki konulardan hangileri Lozandan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olan konulardır?

  A)Yalnız I
  B)II-III
  C)II-IV
  D) I-II-IV
  E)I-IV

  13.
  I- Hatay
  II- Musul
  III-Yabancı okullar
  IV- Nüfus mübadelesi
  V- Dış borçlar

  Yukarıdaki konulardan hangisi Türkiye ile Fransa arasında sorun olan konulardandır?

  A)Yalnız I
  B)II-III
  C)I-III-V
  D)III-IV-V
  E)II-III-IV


  14.
  I- 1926–1930
  II- 1924–1926
  III–1936–1939

  Türkiye Devleti yukarıdaki dönemlerin hangilerinde Misak-ı Milli yolunda önemli başarılar elde etmiştir?

  A)Yalnız III
  B)Yalnız II
  C)Yalnız I
  D)I-II
  E)II-III

  15.
  I- I.TBMM
  II- İstanbul Hükümeti
  III- Temsil Heyeti
  IV- II. TBMM

  Lozan Barışı onaylandığında yukarıdakilerden hangileri yoktur?

  A)Yalnız I
  B)I-II
  C)II-IV
  D)I-II-III
  E)II-III-IV


  16.
  I- Firariler kanunu
  II- Hıyanet-i Vataniye kanunu
  III- Tekâlif-i Milliye emirleri
  IV- Nisab-ı müzakere kanunu

  Yukarıdakilerden hangileri bir ceza kanunudur?

  A)I-II
  B)Yalnız II
  C)I-II-III
  D)III-IV
  E)I-IV

  17.
  I- Tekâlif-i milliye emirleri çıkarılmıştır.
  II-Meclisin Kayseri’ye taşınması tartışılmıştır
  III-Ordu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.
  IV-Ordumuz Sakarya nehrinin Batısına geçmiştir.
  V-M. Kemal Mareşal olmuştur.

  Yukarıdakilerden hangileri Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?

  A)Yalnız II
  B)I-II
  C)II-III
  D)I-II-III
  E)I-IV-V


  18.
  I-İstiklâl Marşının kabulü
  II-Tekâlif-i Milliye Emirleri
  III-Kars Antlaşması
  IV-Ankara Antlaşması–1921
  V-Moskova Antlaşması
  VI-Gümrü Antlaşması
  Yukarıdakilerden hangileri Batı cephesindeki bir başarımızın sonucunda gerçekleşmemiştir?

  A)Yalnız II
  B)II-VI
  C)I-III-V
  D)I-II-IV
  E)III-IV-V


  19.
  I-I.İnönü
  II-II. İnönü
  III-Eskişehir-Kütahya
  IV-Sakarya
  V-Büyük Taarruz

  Yukarıdaki muharebelerin hangilerinde Batı cephesi tek kumanda altında birleştirilmiştir?


  A)I-II
  B)III-IV-V
  C)II-III
  D)IV-V
  E)I-III-V


  20.
  I.Osmanlı Borçları
  II. Kapitülasyonlar
  III. Savaş tazminatı
  IV. Adana’ın boşaltılması
  V.Hatay-İskenderun’un Suriye’de kalması

  Yukarıdakilerden hangileri 1921 Ankara antlaşmasında görüşülen konulardan değildir?

  A)Yalnız I
  B)I-II-III
  C)II-III-IV
  D)II-III-V
  E)II-IV-V


  21.
  I- Moskova antlaşması
  II. Ankara Antlaşması
  III. Kars Antlaşması
  IV. Mudanya Mütarekesi
  V. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  Yukarıdaki antlaşmalardan hangilerinde boğazlarla ilgili bir karar alınmamıştır?

  A)II-III
  B)I-II-III
  C)IV-V
  D)I-IV-V
  E)I-III  22.
  I. Londra Konferansı
  II. Lozan Görüşmeleri
  III. Mudanya Ateşkesi
  IV. Ankara Antlaşması 1926

  Yukarıdaki antlaşmalardan hangilerine itilaf devletleri hem TBMM hem de İstanbul Hükümetini birlikte çağırarak Türk tarafı arasında ikilik yaratmaya çalışmışlardır?

  A)Yalnız-I
  B)Yalnız-II
  C)I-II-III
  D)I-II
  E)I-II-IV

  23.
  I. Londra Konferansı
  II. Lozan Konferansı
  III. Moskova Antlaşması
  IV. Paris Barış Konferansı

  Yukarıdakilerden hangilerine TBMM ve İstanbul Hükümeti beraberce katılmıştır?

  A)Yalnız-I
  B)Yalnız-II
  C)I-II-III
  D) II-IV
  E)I-III-IV  Cevaplar
  1 B 12 E
  2 A 13 C
  3 A 14 A
  4 C 15 D
  5 A 16 A
  6 A 17 D
  7 B 18 B
  8 B 19 B
  9 B 20 B
  10 A 21 A
  11 E 22 D
  23 A