Müslüman bilim adamlarının matematiğe katkıları

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Elif tarafından 8 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  6.473
  Müslümanların Bilime Katkıları

  Dünyaca ünlü Türk İslam Matematikçileri ve Matematiğe Kazandırdıkları

  Bugün aritmetik, cebir ve geometriye ait esas prensipleri keşfedenler Türk-İslam alimleri olmuştur. İslamda hesap ve cebir ile ilk önce uğraşan, İbni Türk Ebül Fadıl bir Türk'tü. Yine bir Türk olan Harzemli Musa oğlu Mehmed'in yazmış olduğu ''Kitab-ül Muhtasar fi Hesabülcebr Velmukabele'' XVI. yüzyılın tamamı ve XV. asrın birinci yarısında Avrupa'da Cebir'e dair yazılmış en makbul eserdir.

  Avrupa'da Rönasans devrinde yetişen Matematikçiler, Harzemli'nin kitabını klasik eser olarak ellerinden düşürmemişlerdir.
  Hatta Harzemli Musa oğlu Mehmed'in ismi ''Alkhovarizmus'' şekline girerek yavaş yavaş değişmiş ve ''Algorithmus'' şeklini almıştır. Bugün, Logaritma adı buradan gelmektedir.

  Algorisme, rakamları onar onar sayıp yazmak ve her dokuzdan sonra , rakamın sağına bir sıfır koyarak, diğer bir onar hanesi vücuda getirmek usulüne denir. Harizmi'nin Avrupa'da adı Augrim olup, ismine izafeden hesap usulüne de Algorisme denilmiştir. Harizmi'nin astronomi ve astroloji hakkında da eserleri olup; sinüs, cosinus gibi geometrik mevzular ve hesap cetvelleri üzerinde durmuştur.

  Görülüyor ki, Harizminin coğrafya, astronomi ve hesap üzerine yazılmış eserleri tamamen akılcı bir metodla çalıştığını gösterir.

  976 yılında Muhammed İbn-i Ahmed Mefatihül Ulum isimli eserinde; eğer onlar basamağında bir sayı yoksa, sırayı korumak için küçük bir daire kullanılmasını ileri sürüyordu. İşte bu daire , Arapça'nın (boş) manasına gelen ''sıfır'' kelimesinden Latince'ye geçen Zero'nun menşeidir.
  Eski insanlar hep parmakları için sayı saydıkları için, batı aleminde hesap ilmi İbn-i Ahmed'in keşfinden 250 yıl sonra, sıfır kullanılıncaya kadar gelişememişti.

  İslamiyet devrinde denklemlerin ilmi ve açık şekilde tetkik ve tatbiki:

  İşte bu yeni ciddi ve ameli faydaı devri açan dahi, Türk Mehmet'tir. Bu devir, takriben M.S. 800 tarihinde açılmıştır.
  Bu devrin başında ve daha doğrusu M.S. 825'e doğru Harzemli Mehmet yetişmiş, Bağdat'ta eserlerini Arapça olarak yazmaya başlamıştır.

  Devrinin matematikte ilerleyip, büyük şöhret yapmış bir ilim adamı olan İsmail Efendi, hayli düşük olan maaşı ile kalabalık bir aileyi geçindirmek zorunda olduğu için, evinin durumu pek iyi değil, üstü başı da perişendı.

  Onun bu halini gören Fransız mühendis, önce konuşmaya bile tenezzül etmedi. Bununla birlikte, Gelenbevi İsmail Efendi'ye bir problem verip, çözümünü daha sonra kendisiene iletmesini istedi.

  Gelenbevi İsmail Efendi, mühendis gitmedin problemi çözdü ve ona kendi hazırlamış olduğu, bir logaritma cetveli ile metoduna dair kendi yazmış olduğu broşürü sundu. Bu Fransız mühendiste bulunan logaritma cetvelinin çok daha mükemmel şekli idi.

  Ali Kuşçi, devrinin en büyük felsefe ve kelam ustası idi. Matematikte de büyük şöret yapmış, çok dğerli eserler vermiştir.
  Ali Kuşçi'nin en çok değer verdiği ilim adamı Hocazade olmuştur. Ünlü matematikçi Mirim Çelebi, Kutbettin Mehmet'in oğludur.

  Gelenbevi İshak Efendi, Vidinli Tehvik Paşa, Salih Zeki de o devrin ünlü matematik alimleridirler.

  Asıl adı Musa Paşa b. Mahmut b. Selahaddin olan Kadızade-i Rumi, büyük Türk matematikçisi ve astronomudur. Rumi adı, dönme anlamında değil, Anadolu'dan geldiği içindir.

  Riyaziye ve astronomiye ait birçok eser telif eden ebül Vefa'nın en büyük hizmeti, trigonometri sahasında olmuştur.

  Bilim alanında bugünkü modern tekniğin temel unsuru olan sinus, cosinus, tangent, contangenti bulan ebül Vefa'dır.

  Bütün bu çalışmalar Müslümanların üstün bir dünya medeniyeti meydana getirme konusunda gösterdikleri gayretlerin bir ifadesi olarak, dünya medeniyet tarihindeki yerini almış bulunuyordu.