Namık Kemal Edebi Kişiliği Hakkında Bilgiler

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Nehir tarafından 30 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Namık Kemal Edebi Kişiliği ile ilgili bilgi

  21 Aralık 1840'da Tekirdağ'da doğmuş, 2 Aralık 1888'de vefat etmiştir.
  Tanzimat döneminin "en gür sesli vatan şairi" olarak tanımıştır.
  Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir.
  Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları işlemiştir. “Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk” gibi konuları işlemiştir.
  Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Tiyatrolarında geçen bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
  Şiiri, düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır. Şiirde sosyal konulara ağırlık vermiştir.
  Toplum için sanat ilkesine bağlı kalmıştır.
  Şinasi’yle tanışıncaya kadar tümüyle divan şiiri çizgisinde yazmıştır. Şinasi’yle tanıştıktan sonra divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır.
  Şiirinde üç farklı dönem vardır:
  a. İlk dönem şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Gazelleri)
  b. Daha sonraki şiirleri, biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından yenidir. (Hürriyet Kasidesi)
  c. Son dönem şiirleri biçim ve konu (öz) bakımından da yenidir. (Vaveyla)
  Divan şiirini, abartılı bir biçimde eleştirmiştir, kocakarı masallarına benzetmiştir.
  Romantizm akımının etkisinde kalmıştır.
  Romanları teknik açıdan kusurludur. Araya girip bilgi vermiştir.
  Düz yazılarında (nesirlerinde) sanatkârane (edebi) bir üslup kullanmıştır.
  Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır.
  Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç olarak görmüştür.
  Tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan veya tarihten almıştır.
  Ona göre “Tiyatro bir eğlencedir ve eğlencelerin en faydalısıdır.”
  Tiyatrolarının tümü dramdır.
  Vatan yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra Mağusa’ya sürülmüştür.
  Türk edebiyatındaki yerini, düz yazı alanında; özellikle roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, tarih türünde yazdığı yapıtlar belirlemiştir.
  Gazetecilik yönü de vardır, Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.
  Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır.
  Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır. Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir.
  “Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.
  Renan Müdafaanamesini Fransız tarihçi Ernest Renan’ın “İslamiyet, ilerlemeye engeldir.” düşüncesini çürütmek için yazmıştır.