Rizede Çıkarılan Madenler Nelerdir

Konusu 'Coğrafya atlası' forumundadır ve Nehir tarafından 2 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Rizede Çıkarılan Madenler

  Rize ili Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli illerinden biridir. Türkiye jeolojisinde en önemli metalojenik provens olan Doğu Pontidler tektonik birliğinin kuzey bölümü içinde yer alır ve bu konumu ile özellikle baz metaller bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Rize İli ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda önemli metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır.

  Metalik madenler bakımından ildeki en önemli maden sahası Çayeli-Madenköy Bakır-Kurşun-Çinko sahasıdır. % 2.88 Cu tenörlü 23 milyon ton görünür, 7 milyon ton muhtemel toplam 30 milyon ton rezerv mevcuttur. Rize çevresinde çok sayıda metalik cevherleşme sahasında Bakır, Kurşun, Çinko, Demir ve Manganez oluşumları belirlenmiştir. Endüstriyel hammaddeler bakımından da potansiyele sahip olan Rize ilinde kaolen, kil, mermer ve feldispat sahaları ortaya konulmuştur. Yörede Ayder ve Ilıcaköy’de sıcak ve mineralli su kaynakları da potansiyel arz etmektedir. Maden yataklarının oluşumu bakımından ülkemizin en önemli kuşaklarından birini teşkil eden Doğu Karadeniz Bölgesi’ni içine alan bölgede halen sürdürülmekte olan maden arama projeleri kapsamında, Rize ilini de içine alan geniş alanlarda arama ve araştırma faaliyetlerine Genel Müdürlüğümüz tarafından yoğun olarak devam edilmektedir. Ancak tespiti yapılmış olan
  mevcut maden sahaları ile bulunması muhtemel ekonomik olabilecek maden potansiyelinin değerlendirilmesinde en önemli faktör, yörede madenciliğe dayalı sanayinin geliştirilmesi olacaktır. Çayeli-Madenköy bakır-kurşun-çinko sahası ülkemizin işletilmekte olan en önemli maden sahalarından birisi olmakla birlikte, özellikle mermer ve seramik sanayilerine hammadde sağlayacak imkanların temin edilebileceği dikkate alınarak, bu sektörlerde yatırımın teşvik
  edilmesi uygun görülmektedir.

  BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)
  Çayeli-Madenköy Sahası

  Tenör : % 7.32 Zn, % 4.7 Cu (1 gr/ton Au, 68 gr/ton Ag değerleri de bilinmektedir)
  Rezerv : 10.600.000 ton toplam rezerv.
  DEMİR (Fe)
  Fındıklı-Kartiba Zuhuru

  Tenör : % 45 Fe
  Rezerv : 3.600.000 ton potansiyel rezerv. Üretim yoktur.
  Fındıklı-Akkaya Zuhuru

  Tenör : % 42.15 Fe ve % 25.94 SiO2
  Rezerv : 400.000 ton potansiyel rezerv.
  FELDİSPAT (Fld)
  Ardeşen ilçesi Ayder yaylası Sahası

  Tenör : 7.6 toplam alkali ve % 3.1 Fe2O3 içerikli granit sahaları zenginleştirildiğinde toplam alkali değerleri % 10.55′e çıkmakta, demir ise % 0.59′a kadar düşmektedir.Zenginleştirme sonrası renkli pişen seramikte katkı maddesi olarak kullanılabilir
  Rezerv : Büyük feldispat potansiyeli vardır.
  KAOLEN (Kao)
  Fındıklı-Kube Mah. Sahası

  Tenör : % 13-20 Al2O3, % 0.5-3.7 Fe2O3
  Rezerv : 365.000 ton muhtemel+mümkün rezerv.
  Ardeşen-Issızdere Sahası

  Tenör : % 15-22 Al2O3
  Rezerv : 240.000 ton mümkün rezerv.
  MANGANEZ (Mn)
  Fındıklı-Aslandere, Salma Sahası

  Tenör : % 23.30 Mn
  Rezerv : 12.000 ton görünür+muhtemel rezerv.
  Çamlıhemşin-Topluca Sahası

  Tenör : % 31.87 Mn
  Rezerv : 15.000 ton toplam rezerv.
  Ardeşen-Bayırcık Sahası

  Tenör : % 46.14 Mn,
  Rezerv : 30.000 ton toplam rezerv.
  MERMER (Mr)
  İkizdere-Memişoğlu, Keçikayası Sahaları

  Kalite : Orta kalite masif granitlerdir
  Rezerv :-
  Ardeşen-Başmahalle Sahası

  Kalite : İyi kaliteli gabro,
  Rezerv :-