Rönesans Hareketi ve Pozitivizm Akımının Temel Özellikleri

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 8 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  rönesans hareketi ve pozitivizm akımının özellikleri nelerdir

  Re-naissance” yeniden doğuşdemektir. Bu özgür insan düşüncesinin yaşamsal sa-natsal ve bilimsel anlamında, üzerine çöken Ortaçağkaranlığından kurtularak yeni-den doğmasıdır. Fransız tarihçisi Michelet, Rönesans’ı”dünyayıve insanıkeşfetme”diye niteler. Bu, dünyaya açılma, yeni ülke ve toplulukları keşfetme ile insanıve onakişilik veren özelliklere değer verme demekti. Bu atılımın temeli Antik Çağ’daki dü-şünce ve bilimdi. Akıp giden uygarlık önündeki Ortaçağ takıntısını yıkarak akışını sürdürdü.

  Rönesans’ta resim, heykel, mimarlık, edebiyat gibi güzel sanatlarda üstün eserlermeydana getirildi. Bu nedenle Rönesans’ın ideal insanı “Teolojik insan” değil “Estetik insandır”. Rönesans’ın yaşattığıaydın düşünceyle XVIII y.y’da bilim alanında isematematik, astronomi, kimya, fizik, çoğrafya, felsefe, antropoloji v.s. alanında çokbüyük gelişmeler oldu. Geocentric (dünya merkezli) görüş yerine Helliyocentric (güneş merkezli) görüş benimsendi. Birbirini tamamlayan çalışmalarla çağımızınen büyük buluşu olan elektrik geliştirildi. Günümüzde elektriksiz bir yaşam düşü-nülemez. Bu dönemin bilginleri insana doğayı keşfetme, doğa güçlerine egemen olma olana-ğı sağlayacak bilimsel yöntemler geliştirdiler. Bunlar verileri toplama, deneyleryapma ve bunlarıdeğerlendirme yöntemleridir. Bunların hepsinin temelinde de öz-gür insan aklı vardı. Dönemin filozoflarından Descartes, “Düşünüyorum, öyleysevarım” diyordu. Bu aklıolan ancak insandır demekti. Bu özgür insanla Leonarda deVinci, Bacon, Descartes Koparnicus, Kepler, Galileo, Newton gibi bilginlerin dehaları birleşince belki de Uzay Çağı’nın temelleri atıldı. Bu yüzyılda bilimsel gelişmelerde o kadar büyük atılımlar oldu ki, XVIII. y.y. bu gelişmelerin bir tür özümsen-mesi dönemi oluşmuştur.

  POZİTİVİZM AKIMI
  Pozitivizm, Olguculuk iki felsefi düşünceye verilen addır. Her iki düşüncenin de teoloji ve _meta_fizik içermeyen, sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim anlayışı vardır. daha eski olan pozitivism Auguste Comte’un 19. yy. da ortaya attığı düşüncedir.

  daha yeni olan mantıksal pozitivizm 1920′de Viyana Çevresi tarafından kurulmuştur. Yapısal antrolopolojist Edmund Leach 1966 Henry Myers derslerinde pozitivizmi şu şekilde tanımlamıştır.

  Pozitivizm ciddi bilimsel sorgunun, bir dış kaynaktan gelen nihai sebepleri aramayan ama direkt gözleme açık olan gerçekler arasındaki ilişkilerle sınırlı olmasını söyleyen görüştür.

  Pozitivizm aynı zamanda hukuki pozitivizm adı verilen hukuk görüşünün de ismidir. Doğa yasalarına ters olarak hukuki sistemlerin evrimsel yollarla bağımsız olarak tanımlanabileceğini öne sürer. Hukuki pozitivizm bazen kanunlar içeriği ne olursa olsun uyulmalıdır şeklinde de anlaşılır. Carlos Nino bu iki tipi ilkine ‘metodolojik’ ikincisine ise ‘ideolojik’ ismini vererek ayırmış ve sadece ilkinin felsefi olarak savunulabilir olduğunu öne sürmüştür.