Sanayileşmenin getirdiği olumsuz etki olan çevre tahribatını durduracak çözümler nelerdir

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 4 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  sanayileşmenin getirdiği olumsuz etki olan çevre tahribatını durduracak çözümler

  Sanayinin gelişmesiyle birlikte kirletici türleri ve miktarları artmıştır. Bu kirleticiler suları da kirletmeye başlamıştır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları suları kirletmektedir. Farklı sanayi kuruluşlarının kirletici etkileri ve dereceleri de farklıdır.

  SU KİRLİLİĞİ VE KİRLİLİĞE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
  Su kirliliği doğada temiz olarak bulunan suyun insan eliyle doğrudan ya da insan yaşamı için üretim yapan kuruluşlar tarafından kirletilmesidir.20. yüzyılda sanayileşmenin hızlanması ve insan sayısının artması su kirliliğini de sonuçları tehlikeli olacak kadar arttırmıştır.
  1. Şehirlerdeki Atık Suların Arıtma Tesisinde Arıtılmadan NehirlereGöllere ve Denizlere Verilmesi:
  Suların hijyenik açıdan kirlenmesine neden olan organizmalar genellikle hastalıkla veya hastalık taşıyıcı olan hayvan ve insanların dışkı ve idrarlarından kaynaklanır. Bulaşıcı etki ya bu atıklarla doğrudan temasla ya da atıklarının karıştığı sulardan dolaylı olarak gerçekleşir. İçme suyu temini açısından hijyenik kirlenme önemli bir sorun oluşturmaktadır.Su yakınlarına hayvan barınağı yapılmamalımezarlıklar sulardan uzağa yerleştirilmelidir. Ölmüş hayvan ve bitki artıkları ile tarımsal artıkların yüzeysel sulara karışması sonucunda da kirlenme ortaya çıkmaktadır. Bu yolla su kirlenmesini önlemek için bitki ve hayvan artıklarının sulara verilmemesi ya da suların yakınlarında yok edilmemesi gerekir.
  Ayrıca sentetik deterjanlar içerdikleri fosfatlar ile yüzeysel sularda kirlenmeye neden olmaktadır. Evsel atıkların mutlaka özel tesislerde arıtılması gerekmektedir.

  2. Fabrikalardaki Atıklarda Bulunan Ağır Metallerin Suya Karışması:

  Çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşurlar ve fenol arsenik siyanür krom kadmiyum gibi toksik maddeler içerirler. Önlem olarak fabrikalar sulardan uzağa kurulmalısanayi atıklarını sulara vermeleri önlenmeli. Her fabrikanın artıklarını arıtması için tesisler yapması sağlanmalıdır.

  3.Tarımsal Alanlarda Kullanılan İlaçların Nehirlere Karışması:
  Tarımda kullanılan böcek ilaçlarının suya karışması içtiğimiz su için tehlike yaratır. Bu
  sularla sulanan besinleri yediğimizde tarımsal ilaçların maddeleri bizim vücudumuza girer. Bu sularla sulanmış otları yiyen hayvanlar da hastalanırlar. Tarlaların yeterli miktarda ve çevreye zarar vermeyen kimyasalları içeren ilaçlarla ilaçlanması sağlanmalıdır.

  4.Gemilerin Çöplerinin ve Atık Sularının Denize Dökülmesi:
  Denizlerimizde dolaşan yerli ve yabancı gemilerin gezileri sırasında toplanan çöplerini
  denize boşalttıklarını görmekteyiz. Ayrıca bu gemilerin atık sularını
  da arıtmadan denizlerimize döktükleri gözlenmiştir. Bu konuda büyük cezalar getirilerek denizlerimizin kirlenmesi önlenmelidir.

  5.Batmış Gemilerin Artıkları ve Petrol Kirliliği:
  Denizlerde batan gemilerden denize dökülen metal parçaları eşyalar kimyasal maddeler ve sızan petrol doğayı kirletmektedir. Deniz kıyılarında gemi tamir ve söküm yapılması da kirlilik yaratmaktadır. Tankerler veya boru hatlarıyla taşınan petrolün kazalar sonucunda yüzeysel sulara karışmasının yarattığı olumsuz etkiler açısından önem taşımaktadır. Bugün suların en ciddi ve düşündürücü kirlenme şekli petrol ve petrol ürünlerinin su üzerinde ince bir tabaka teşkil etmeleriyle meydana gelir. Denilebilir ki çevre bakımından en önemli sorun da budur.
  Petrol ve benzeri maddeler suda erimediklerinden dağılıp büyük su kitlelerinde kaybolmazlar. Aksine suyun yüzeyine yayılırlar. Kaza sonunda suya dökülen büyük miktarlardaki petrol vs ürünlerini büyük oranda toplayabilen pek çok usuller bulunmuştur. Akaryakıt sızıntısını önleyecek önlemler alınmalıdır. Zararların önlenmesi için ağır para ve işten uzaklaştırma cezaları verilmelidir. Deniz kenarlarında fabrikalar yapılması engellenmelidir. Gemi tamir ve sökme işletmelerinin deniz kenarlarında yapılmaması için önlemler alınmalıdır
  .
  Hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler
  * Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz güneş enerjisi jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  * Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidir. Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzozlarının neden olduğu kirlilik azaltılabilir.
  * Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
  * Yeşil alanlar artırılmalı orman yangınları önlenmelidir.
  * Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmamalıdır.

  Toprak kirliliğine karşı alınabilecek önlemler.
  * Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeşil alanlar artırılmalıdır.
  * Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır.
  * Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kulanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.
  * Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılamlıdır.

  Ses kirliliği aşağıdaki uygulamalarla önlenebilir:
  * Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınmalıdır.
  * Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar (ısıcam gibi) kullanılmalıdır.
  * Eğlence yerleri vb. ortamlarda yüksek sesle müzik çalınması engellenmelidir.
  * Gürültü yapan kuruluşlar şehirlerin dışında kurulmalıdır.

  Radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için alınabilecek başlıca önlemler :
  * Özel giysiler (kurşun önlük özel maske) kullanılmalıdır.
  * Radyasyon kaynağından uzak durulmalı en kısa sürede radyasyonlu ortam terk edilmelidir.

  *Radyasyonlu cihazlarla yapılan teşhis ve tedaviye sık sık başvurulmamalıdır.
   
 2. Peki neden biz insanlar 250 yıldır bu çözümleri uygulamadık ??