Selçuklu Medreselerinde Okutulan Dersler Nelerdir

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Elif tarafından 21 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  6.473
  Selçuklu Medreselerinde Okutulan Dersler Nelerdi

  Hadis ilmi: (İlm al-hadis) Hazreti peygamber'in söylediği sözler araştıran, inceleyen ve değerlendiren, Kur'an tefsirine yardımcı bir ilimdir. Hadis islminin tedr,s olunduğun medreseler; Darü'l Hadis'ler, birer İlahiyat Fakültesi durumunda idiler. Hadis İlmi, islam dininin inanç, ibadet, ahlakını, o devrin örf ve adetini inceler, aksettirir.

  Fıkıh: İslam Hukuku'dur.Fıkıh, İslamiyet'in ilk devirlerinde Peygamber ve sahabelerinden naklen gelen şeriat hükümlerini doğru olarak bilmek anlamına gelirdi.Daha sonraları dini hükümler yanında medeni ve cezai hükümleri, muhakeme usullerini, devlet idaresi ve teşkilatı ile harp hukukunu içine alan geniş bir hukuk ilmi şeklini aldı. Fıkıh metodunun prensibi dört asıl teşkil eder:

  a. Kur'an: Hz. Muhammed'e 610 yılından itibaren, zaman zaman vahiy yoluyla intikal eden ve 23 yılda tamamlanan Allah kelamının toplanmasıdır. Kuran'a Mushaf, Furkan, Kelamullah ve diğer adlar da verilmektedir. Kuran şekil yönünden 114 sureden oluşmuştur. Sureler ise, sayısı değişen ayetlerden meydana gelmişlerdir. Ayetler de, uzun veya kısa olabilirler. Kuran'da 6666 ayet vardır.

  b. Sünnet: Hz. Muhammed'in sözleri, fiil ve hareketlerine sünnet denilmektedir. Peygamberin bıraktığı gelenekleridir.Kısaca takip edilmesi gereken yol, örf anlamına gelmektedir.

  c. Kıyas: Asıl ana kaynaklara bakılarak benzetme, mantık ve karşılaştırma yoluyla elde edilen var sayımlardır.

  ç. İcma:
  Çeşitli görüşlerin birleştiği nokta, sentez anlamındadır.Herhangi bir konuda birden fazla bilginin, görüş sahibinin birleştiği noktadır. Topluluğun hemfikir olduğu noktadır.

  Kelam İlmi: Fizik, metafizik, kimya gibi müsbet ilim dallarının etkisi ile ve nakli delillere akli delillerle cevap vermek ihtiyacından doğan İslam felsefesidir.
  Kelam ilminin incelediği konular şunlardır: marifet, araz, ecsamın teşekkülü, hey'et, vücut ve mahiyeti, vücub, imkan, kıdem ,imtina, vahdet,kesret, ve malul gibi metafizik fikirleri ile isbata sani (Allah'ın varlığı), nübüvvet, imamet, mead (öldükten sonra dirilmek) gibi konulardır.

  Hey'et: Astronomi

  Riyaziye: Matematik ilmidir.

  Arap Dilbilgisi: Genellikle derslerin Arapça yapılmasının sebebiyle Arapça dili de ders konusu olarak işlenirdi.

  Tıp

  Edebiyat


  Belagat ve araz

  Medreselerde dersler Arapça görülürdü.