Teyemmüm nedir nasıl alınır şartları nelerdir?

Konusu 'Dini soruların cevapları' forumundadır ve Eylem tarafından 6 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Eylem

  Eylem Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  15 Kasım 2012
  Mesajlar:
  1.447
  Teyemmüm Nedir?

  Teyemmüm, toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusül etmek için, su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün olmayan durumlarda, temiz toprak, kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şey ile teyemmüm edilir.

  Teyemmüm, abdest ve gusül için bir kolaylıktır. Dînimizde, toprak ile teyemmüm de, su ile temizlenmek gibidir. Dînimiz birçok kirliliğin toprak ile temizlenebileceğini açıkça bildirmektedir.

  Teyemmümü gerektiren başlıca hâller şunlardır:

  1- Abdest ve gusül için temiz su bulamamak (Şehirde her zaman su aramak farzdır).

  2- Su kullanmaya mâni olan hastalık, su kullanınca soğuktan ölmek veya hasta olmak tehlikesi bulunmak.

  3- Suyun yanında düşman veya yırtıcı, zehirli hayvan bulunmak.

  4- Hapiste olup, su kullanmamak.

  5- Ölümle tehdit edilmek.

  6- Yolcu olup, yanında içme suyundan fazla su bulunmamak.

  7- Kuyudan su çıkarmak imkânı olmamak.

  Teyemmümün Farzları

  Teyemmümün farzı üçtür:

  1- Niyet etmek.

  2- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek.

  3- Elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.

  Teyemmümün farzı ikidir, diyenler de vardır. İkinci ve üçüncü farzı bir farz olarak söylemektedirler. İki şekli de doğrudur.

  Teyemmümün Sünnetleri:

  1- Besmele ile başlamak.

  2- Toprağa avucun içini koymak.

  3- Avuçları toprak üzerinde ileri ve geri çekmek.

  4- Avuçta toprak varsa, toprak kalmayıncaya kadar, iki eli, başparmakları ile birbirine çarpmak.

  5- Elleri toprağa koyarken parmakları açmak.

  6- Evvelâ yüzü, sonra sağ kolu, sonra sol kolu mesh etmek.

  7- Abdest alır gibi, çabuk yapmak.

  8- Kollarda ve yüzde mesh edilmedik yer kalmamak.


  9- Teyemmümden önce, umduğu yerde su aramak.

  10- Elleri, toprağa vurarak, kuvvetle koymak.

  11- Kolları mesh etmek.

  12- Parmakların arasını mesh etmek ve bunu yaparken yüzüğünü oynatmak.

  Teyemmümde Şunlara Dikkat Etmelidir:

  1- Abdestsiz bir kimse talebesine göstermek için, teyemmüm ederse, bununla namaz kılamaz.

  2- Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. Namaz için de niyet etmek lâzımdır.

  3- Bir topraktan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünkü, teyemmüm edilen toprak ve benzerleri müsta'mel olmaz. Teyemmümden sonra elden, yüzden dökülen toz müsta'meldir.

  4- Teyemmüm edilebilecek şey ile, teyemmüm edilemeyecek şey karışık ise, yarıdan çok olan hangisi ise onun ismi verilir.

  5- Bir teyemmüm ile çeşitli namaz kılmak câizdir.

  6- Müsâfir, iki kilometreden az uzakta su bulunacağını alâmetlerle veya akıllı, bâliğ ve âdil bir müslümanın haber vermesi ile, çok zannettiği zaman, her tarafa doğru iki yüz metre giderek veya birini göndererek araması farz olur. Çok zannetmezse, suyu araması lâzım olmaz.

  7- Bir kimse, suyu sormadan teyemmüm edip, namaza dursa, sonra yanında bulunan âdil bir şahıstan, su olduğunu haber alsa, abdest alıp, namazını iade eder.

  8- İki kilometreden uzakta su varken, teyemmüm ile namaz kılmak caizdir.

  9- Eşyası arasında su bulunduğunu unutan kimse, şehirde, köyde değilse, teyemmüm ile namaz kılabilir.

  10- Suyun bittiğini zanneden kimse, namazdan sonra suyunu görse, teyemmüm ile kıldığı namazı iâde eder.

  11- Müsâfirin, yanında bulunanlardan su istemesi vacibidir. Su vermezlerse, teyemmüm ile kılar. Arkadaşı suyu, piyasadaki fiyatına satarsa, fazla parası olan müsâfirin satın alması lâzımdır. Sahibi suyunu gaben-i fâhiş ile satarsa, teyemmüm ile kılması caizdir. Piyasa fiyatına alacak fazla parası yoksa, yine teyemmüm eder.

  12- Çölde, yollarda içmek için konulan su varken, teyemmüm edilebilir.

  13- Su az ise, cünüp olan kimsenin, hayzlı kadından, abdestsizden ve meyitten önce yıkanması lâzımdır. Suyun sahibi başkalarından önce yıkanır. Sahibeleri ayrı ayrı olan sular, bir araya getirilince, önce meyyit yıkanır.

  14- Cünübe bir kimse, teyemmüm ettikten sonra, abdesti bozulsa, cünüp olmaz. Az su varsa, yalnız abdest alır.

  15- Cünüp kimsenin vücut yüzeyinin yarıdan fazlası yara veya çiçek, kızıl gibi ise teyemmüm eder. Derisinin çoğu sağlam ise ve yaralı kısımları ıslatmadan yıkaması mümkün ise gusl eder. Yaralı kısımları ıslatmadan yıkanamazsa yine teyemmüm eder.

  Teyemmüm Nasıl Yapılır?

  1- Önce cünüplükten veya abdestsizlikten temizlenmek için niyet edilir. Teyemmüm ile namaz kılabilmek için, yalnız teyemmüme niyet etmek yetişmez. İbadet olan bir şeyi, meselâ, cenaze namazı, secde-i tilâvet yapmak için veya abdest için veya gusül için teyemmüm etmeye niyet lâzımdır.  Teyemmüme niyet ederken, abdest ile guslü ayırmaya lüzum yoktur. Abdest için niyet etmekle, cünüplükten de temiz olur. Cünüplükten temizlenmeye niyet edilen teyemmüm ile namaz kılınabilir. Abdest için ikinci teyemmüme lüzum yoktur.

  2- İki kolu dirseklerinden yukarı sıvalı olarak, iki elin içini temiz toprağa, taşa, toprak veya kireç sıvalı duvara sürüp, en az üç parmağı değmek üzere, iki avucu ile yüzünü bir kere mesh etmek, yani sığamak. Eli, yüzünün iğne ucu kadar yerine değmezse, teyemmüm yapılmış olmaz.

  Yüzü tam mesh edebilmek için, avuçlar açık ve dört parmak birbirlerine yapışık ve iki elin ikişer uzun parmaklarının uçları birbirlerine değmiş olarak, avuç içleri saç kesimine koyup, çeneye doğru yavaşça indirilir. Parmaklar yatay vaziyette alnı, göz kapaklarını, burnun iki yanını ve dudakların üzerlerini ve çenenin yüz kısmını iyice sığamalıdır. Bu esnada avuç içleri de yanakları sığar.

  3- İki avucu tekrar toprağa sürüp, birbirine çarparak, tozu toprağı silkeledikten sonra, önce sol elin dört parmağı içi ile sağ kolun alt yüzünü, parmak ucundan dirseğe doğru sağlayıp sonra, kolun iç yüzünü, sol avuç içi ile dirsekten avuca kadar sığamak ve sonra sol başparmak içi ile sağ başparmak dışını sığamaktır. Yüzüğü çıkarmak lâzımdır. Sonra, yine böyle sağ el ile sol kol sığanır. El ayasını toprağa sürmek lâzımdır. Toprağın, tozun elde kalması lâzım değildir.

  Abdest ve gusül için teyemmüm aynıdır.