Tortul Kayaçlar Hakkında Kısa Bilgi

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 1 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Nehir

  Nehir

  Katılım:
  9 Ocak 2013
  Mesajlar:
  6.559
  Tortul Kayaçlar Hakkında Bilgi Kısaca

  Tortul kayaçlar dünyada bir sürü görülen kayaçlardır . Yer yüzeyinin tahmini olarak % 75’i tortul kayaçlardan müteşekkildir . Yerkabuğunun ise % 8 kadarını oluştururlar . Bunlar çoğunlukla tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları ( fosil ) ihtiva ederler . Tortul kayaçların büyük bir bölümü harici etmen ve aşamalar açısından yeryüzünün aşındırılması ve oluşan farklı büyüklükteki unsurların taşınarak çukur sahalarda ( göl , deniz ve okyanus tabanları benzeri ) biriktirilmesi sonucu oluşmuşlardır . Bu olaya genel manada tortullaşma ( sedimentasyon ) denir . Biriken unsurlar önceleri boşluklu gevşek bir yapıya sahiptirler . Ancak zamanla sıkışıp sertleşirler . Diajenez ismi verilen bu olayda basınç ve çimentolaşma esas rolü oynarlar . Ciddi Manada , bir birikme sahasında , sonradan biriken unsurlar öncekiler üstünde ağırlıkları vasıtasıyla basınç yaparlar . Bu basınç sonucu unsurlar , aralarındaki boşlukların küçülmesi ve büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla sıkışır ve sertleşirler .

  imentolaşmada ise , unsurlar arasındaki boşlukları dolduran suların içerisinde yer alan erimiş ya da asılı haldeki maddeler kristalleşerek ya da çökelerek unsurları birbirine bağlarlar . Tortul depoların ya da kayaçların oluştukları ortamlar yerden yere değişiklikler gösterirler . Bir tortul kayacın oluştuğu ortam şartlarının bütününe fasiyes denir . Tortul kayaçlar bu ortam şartlarını gerek fiziksel ve kimyasal nitelikleri ile ve gerekse içerdikleri hayvan ve bitki fosilleriyle aksettirirler . Bu ise onların oluştukları devredeki ortam gerekliliği hakkında bilgi edinmemizi olanağı sağlar .

  Tortul Kayaç Türlerine Örnekler

  BAŞLICA TORTUL KAYAÇLAR
  1- MEKANİK (KIRINTILI) TORTUL KAYAÇLAR
  a- Çimentosuz Tortul Kayaçlar
  – Bloklar ve Çakıllar
  – Kumlar
  – Siltler
  – Killer
  – Lös
  b- Çimentolu Tortul Kayaçlar
  – Konglomera
  – Kumtaşı
  – Silttaşı
  – Kiltaşı
  – Çamurtaşı
  – Arjilit
  – Şeyl
  – Arkoz
  – Grovak
  – Detritik Kalker
  2- ORGANİK TORTUL KAYAÇLAR
  a- Silisli Organik Kayaçlar
  – Diatomit
  – Radyolarit
  – Spongolit
  b- Karbonatlı Organik Kayaçlar
  – Tebeşir
  – Resif Kalkeri
  – Foraminiferli Kalker
  – Lümaşel
  c- Bitümlü Organik Kayaçlar
  – Turba
  – Linyit
  – Taş Kömürü
  – Antrasit
  – Asfaltit
  3- KİMYASAL TORTUL KAYAÇLAR
  a- Karbonatlı Kimyasal Kayaçlar
  – Kalker
  – Dolomit
  – Marn
  – Traverten
  – Oolitik Kalker
  b- Evaporitler
  – Jips
  – Anhidrit
  – Kaya Tuzu
  c- Silisli Kimyasal Kayaçlar
  – Sileks
  – Gayzerit
  – Çört
  – Filint
  – Jasp