Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile ilgili Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 8 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Lavinia

  Lavinia

  Katılım:
  16 Şubat 2012
  Mesajlar:
  10.279
  Trablusgarp ve Balkan Savaşları hakkında Test Soruları ve Cevapları

  1. Osmanlı Aşağıdaki toprak parçalarında hangisini kaybettikten sonra artık üç kıtada toprağı olan bir ülke olma özelliğini kaybetmiştir?

  A) Mısır
  B) Batı Trakya
  C) Makedonya
  D) Trablusgarp
  E) Arnavutluk

  2. Mustafa Kemalin ilk katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 93 Harbi
  B) I.Balkan Harbi
  C) II. Balkan Harbi
  D) Dünya Harbi
  E) Trablusgarp Harbi

  3. Osmanlının kuzey Afrika’da kaybettiği ilk ve son toprak parçası hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) Filistin-Suriye
  B) Cezayir-Trablusgarp
  C) Mısır-Trablusgarp
  D) Cezayir-Fas
  E) Tunus-Cezayir

  4. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşı sırasında Osmanlının yaşadığı iç sorunlardan biri değildir?
  A) Bab-ı ali baskını
  B) Trablusgarp’ta güçlü bir düzenli ordumuzun olmayışı
  C) Rusya’nın Osmanlı Balkanında Osmanlı aleyhine bir Balkan birliği kurması
  D) Ahali fırkası ve Hürriyeti itilaf fırkası gibi partilerin kuruluşu ile siyasi çatışmaların artması
  E) Donanmanın Haliçte bakımda olması

  5. Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalini kalaylaştıran dış etkenlerden biri değildir?

  A) İtalya‘nın Rusya ile 1909da yapmış olduğu Racconigi antlaşması.
  B) İtalyayı Almanyanın kucağına itmek istemeyen İngiltere ve Fransanın bu işgale göz yumması
  C) Avusturya-Macaristanın Bosna-Herseki korumak için İtalyayı Trablusgarp üzerinde serbest bırakması.
  D) Arnavutluktaki bağımsızlıkçı malisor isyanın çıkması.
  E) Trablusgarp’ın coğrafi olarak İtalya ya yakın oluşu

  6.
  —12 ada geçici olarak İtalya ya bırakıldı.
  —Trablusgarp İtalya’ ya bırakıldı.
  —Trablusgarp halkı dini yönden Osmanlıya bağlı kaldı.
  Yukarıda bazı önemli maddeleri verilen antlaşma hangisidir?

  A) Londra antlaşması
  B) Bükreş antlaşması
  C) İstanbul antlaşması
  D) Uşi antlaşması
  E) Paris antlaşması

  7. Osmanlı topraklarının işgali ile ilgili olarak verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kıbrıs-Fransa
  B) Mısır-İngiltere
  C) Fas-Tunus-Fransa
  D) Trablusgarp-İtalya
  E) Cezayir-Fransa

  8.
  — 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile kırım bağımsız oldu. Fakat “Halk dini yönden Osmanlıya bağlıdır” denildi.
  —1911 Uşi antlaşması ile Trablusgarp kaybedildi. Fakat “Halk dini yönden Osmanlıya bağlıdır” denildi.
  Yukarıda verilen açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Osmanlının teokratik bir devlet olduğuna
  B) Halifeliğin siyasi bir araç olarak kullanıldığına
  C) Bu bölge halklarının Müslüman olduğuna
  D) Kültürel bağların korunmaya çalışıldığına
  E) Bölgede Osmanlının siyasi varlığının devam ettiğine


  9.
  I- Uşi antlaşması - 1911
  II- Lozan antlaşması - 1923
  III- Paris antlaşması - 1947
  IV- Londra antlaşması - 1913
  V- Mudanya mütarekesi - 1922
  Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi ya da hangilerinde on iki ada ile ilgili bir hüküm vardır?

  A) I-II-III
  B) I-III-V
  C) III-IV-V
  D) II-III-IV
  E) II-IV-V

  10. Osmanlıdan ayrılan ilk Balkan devleti ve son Balkan devleti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A) Arnavutluk-Bulgaristan
  B) Yunanistan-Arnavutluk
  C) Sırbistan-Bulgaristan
  D) Sırbistan-Arnavutluk
  E) Sırbistan-Yunanistan

  11. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1. Balkan savaşı sonucunda kaybedilen yerlerden biridir?

  I- Batı Trakya ve Doğu Trakya
  II- Makedonya
  III- Arnavutluk
  IV- Bozcaada ve Gökçeada(İmroz)
  V- Selanik

  A) II-III-IV
  B) III-IV-V
  C) I-II-III-V
  D) I-II-III-IV
  E) I-II-III

  12. Ordunun siyasete girmesinin yanlış olduğu aşağıdaki savaşlardan hangisinde açığa çıkmıştır?

  A) 93 harbi
  B) Trablusgarp harbi
  C) I. Balkan harbi
  D) II. Balkan harbi
  E) I. Dünya harbi

  13. Osmanlı batıda midye-enez hattını kendisine sınır kabul etmemiş ve mücadele ederek bu hattın batısına geçmiştir. Bu durum aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin geçerliliğini kaybetmesine sebep olmuştur?

  A) Londra antlaşması
  B) Bükreş antlaşması
  C) Atina antlaşması
  D) İstanbul antlaşması
  E) Berlin antlaşması

  14. I. Balkan harbinde alınan büyük yenilgi içerde hangi gelişmenin ortaya çıkmasına sebep oldu?

  A) Resneli Niyazinin Makedonya’da padişaha isyan etmesi
  B) Bab-ı âli baskını
  C) 31 Mart olayı
  D) II. Abdulhamitin tahttan indirilmesi
  E) İttihatçıların ülkeyi terk etmesi

  15. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi bugünkü Türkiye sınırının çizilmesinde belirleyici olmamıştır?

  A) Atina antlaşması
  B) İstanbul antlaşması(Bulgaristan’la)
  C) Londra antlaşması
  D) Lozan antlaşması
  E) Ankara antlaşması(1926)

  16. II. Baklan savaşına katılıp da I. Balkan savaşına katılmayan balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karadağ
  B) Sırbistan
  C) Romanya
  D) Bulgaristan
  E) Yunanistan

  17. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda bugünkü balkan Türk azınlık sorunu ortaya çıkmıştır?

  A) I.Balkan harbi
  B) 93 harbi
  C) I. Dünya harbi
  D) Nüfus mübadelesi
  E) II. Dünya savaşı

  18. Türkçülük düşüncesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda hız kazandı?

  Tanzimat fermanı
  A) Islahat fermanı
  B) Kanun-i esasi
  C) I.Balkan harbi
  D) I. Dünya harbi

  19.
  I. Arap toprakları
  II. Anadolu toprakları
  III. Makedonya- Arnavutluk
  IV. Doğu Trakya
  V. Selanik
  Osmanlı I. Dünya savaşına girdiğinde yukarıdaki topraklardan hangisine sahip değildi?

  A) I-II
  B)II-III
  C) III-V
  D) IV-V
  E) III-IV

  20.Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangisi ya da hangilerine katılmamıştır?

  I. I. Balkan harbi
  II. II. Balkan harbi
  III. 93 harbi
  IV. I. Dünya savaşı
  V. II. Dünya savaşı
  VI. Kurtuluş savaşı
  VII. VII. Trablusgarp savaşı

  A) I-II-II
  B) II-III-V
  C) I-III-V
  D) III-IV-V
  E) V-VI-VII


  21.
  I. 31 Mart isyanı
  II. Bab-ı ali baskını
  III.1876 Anayasasındaki 1909 değişikliği
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rejimi değiştirmeye yönelik bir faaliyet değildir?

  A) I
  B)II
  C) III
  D) I-II
  E) II-III

  Cevap Anahtarı
  1 D 11 C
  2 E 12 C
  3 B 13 A
  4 A 14 B
  5 D 15 C
  6 D 16 C
  7 A 17 A
  8 E 18 D
  9 A 19 C
  10 B 20 C
  21 E