Türkiye'de Elektrik Hangi Doğal Kaynaklardan Üretilir

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Demir tarafından 6 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Demir

  Demir

  Katılım:
  2 Şubat 2013
  Mesajlar:
  4.574
  Ülkemizde Elektrik Hangi Doğal Kaynaklardan Üretilir

  Ülkemizin enerji alanındaki başlıca doğal kaynaklarını hidrolik ve linyit oluşturuyor.
  Hidrolik: Türkiye’nin teknik olarak değerlendirilebilir hidrolik enerji potansiyeli 216 milyar kWh ve bunun
  126 milyar kWh’ı ekonomik olarak değerlendirilebilir durumda. Halen bu potansiyelin %35’i
  değerlendirilmiş bulunuyor. 2001 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi kurulu gücünün %41’ini (12,241
  MW) hidrolik enerji oluşturmuş. 2002 yılı uzun dönem elektrik planlama çalışması sonuçlarına göre
  2020 yılında hidrolik enerji potansiyelinin %90’dan fazlasının değerlendirilmesi bekleniyor.
  Linyit: Türkiye, 7,339 milyon tonu görünür olmak üzere, toplam 8,375 milyon ton linyit rezervine
  sahiptir. Mevcut rezervin %68’i, 4.18-8.36 MJ/kg gibi düşük bir ısıl değere sahip olduğundan, üretilen
  linyitler ağırlıklı olarak termik santrallerde tüketiliyor. Bu rezervlerin, yaygın olarak bulundukları
  yörelerde temiz yakma teknolojilerine dayalı 100-150 MW’lık linyit santrallarının kurulmasıyla güç
  üretiminde kullanılmalarına devam edilebilir.
  Son yıllardaki seyrine bakıldığında linyit üretiminin 1998-1999 yıllarında 65 milyon ton ile en yüksek
  düzeyine ulaştığı, 2001 yılında ise 59.6 milyon tona gerilediği görülüyor. Üretimin büyük bir kısmı
  halen, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) gibi kamu kuruluşları tarafından
  gerçekleştiriliyor. 2001 yılı linyit üretiminde TKİ’nin payı %56.4, EÜAŞ’ın payı %30.5, özel sektörün
  payı ise, Çayırhan dahil olmak üzere, sadece %13.1. Bugünkü verilere göre linyitten elektrik üretim
  kapasitesi, yılda 116 milyar kWh civarında ve yerli kaynaklara tanınan öncelik çerçevesinde, bu
  değere 2018 yılında ulaşılması hedefleniyor. Ancak, kaynak çeşitlendirme ihtiyacına paralel olarak
  doğal gaz ve diğer kaynakların elektrik üretimindeki payı artıkça, linyitin payında azalmalar bekleniyor.
  Son yıllarda talebin beklenenden az gerçekleşmesi, alım garantili doğalgaz santrallarının daha fazla
  çalıştırılmasına, bu durum da linyit santrallarının kapasite kullanım oranlarının düşmesine nedenolmuş görünüyor.