Vatan ve millet kavramları

Konusu 'Dini soruların cevapları' forumundadır ve Eylem tarafından 6 Ağustos 2016 başlatılmıştır.

 1. Eylem

  Eylem Süper moderatör Yönetici

  Katılım:
  15 Kasım 2012
  Mesajlar:
  1.442
  VATAN ve MİLLET

  1. Vatan Ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz

  Kelime olarak vatan, bir kişinin doğup büyüdüğü veya yaşadığı memleket ya da yurt anlamına gelir. Vatan, bizim en kıymetli varlığımızdır. Bu bakımdan ''Ana Vatan'' tabiri, biz Türkler arasında önem kazanmış! Ata sözlerimize kadar girmiştir. Millet ise, kavram olarak dil, din, tarih, kültür ve ülkü birliği meydana getirdiği, kökü tarihin derinlerine inen topluluktur. Millet hayatında ahlak, eğitim, örf ve gelenekler, ortak duygu ve hedefler, ortak davranışlar milli birliği ve amaçları belirler.

  2. Biz Vatanımızı Ve Milletimizi Çok Severiz

  Milletimizin vatan ve millet sevgisine koca bir tarih tanıktır. Bu sevgi, İslam’dan önce de vardır. İslam’dan sonra ise daha da güçlenmiştir. Vatanımızı ve milletimizi sevmeliyiz. Çünkü bu sevgi, aynı zamanda, atalarımıza saygının bir gereğidir. Zira onlar, vatan ve millet sevgisi uğruna canlarını vermişlerdir.

  Vatan sevgisini, dinimiz de övmüş ve teşvik etmiştir. Bundan dolayı ''Vatan sevgisi imandandır'' anlayışı gelişmiştir. Vatan sevgisi, milli benlik gibi konulara büyük önder Atatürk de dikkat çekerek şöyle demiştir: ''... Özellikle bizim milletimiz, milli anlayışa sırt çevirmenin çok acı cezalarını görmüştür. Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce biz kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün tutum ve davranışlarımızla gösterelim. Bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avıdır.''

  3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

  Türkiye bizim vatanımızdır. Bütün Türkler büyük bir aile, Türkiye ise, o ailenin çok büyük bir evi gibidir. Millet, varlığını ancak bir vatan üzerinde sürdürebilir. Dolayısıyla aynı vatanın ve aynı milletin çocukları olarak birbirimizi tanımalı, sevmeli ve korumalıyız. Diğer taraftan, atalarımızın binlerce yıldır bıraktığı camiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, okullar, külliyeler, köprüler, çeşmeler, saraylar, kışlalar, kütüphaneler, kapalı çarşılar ve çeşitli sanat eserleri. Bu eserler milletimizin ortak değerleridir. Bu eserlere hepimiz gönül vermeli onları gözümüz gibi korumalıyız. Vatanımızın kıymetini bilmeli, onu canımız gibi korumalıyız.

  4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz

  Bir milleti millet yapan değerlerin başında manevi değerler gelir. Her milletin kutsal saydığı ve uğrunda savaştığı değerler vardır. Bir milletin öz dayanakları olan, manevi değerleri kısaca şöyle ifade edebiliriz: Din, dil, millet, özgürlük, bağımsızlık; ahlak, gelenek ve göreneklerdir. Ayrıca bayrak, vatan sevgisi, gazilik ve şehitlik, ezanlar, mevlitler, askerlik gibi anlayış ve duygular da manevi değerlerimizdendir.

  . Diğer taraftan manevi değerlerin oluşmasında dil ve din en önemli rolü oynar. Türkçe'miz ve İslam dini bizi birbirimize benzetir, birbirimize bağlar. Birbirimize benzeme ve bağlanmamızdan ortak kültürümüz oluşur. Çünkü dilimiz ortak anlaşma ve iletişim aracıdır. Bilimi, bilgiyi, sanatı, kültürü onunla oluştururuz. Onunla düşünür, onunla konuşur, onunla yaşarız. Aynı Allah'a, aynı Peygambere, aynı Kitaba, inanmamız, aynı ibadetlere, aynı dil ve kültüre sahip olmamız vatanda birliği sağlayan en önemli unsurlardır.

  4. 1. Bayrağımıza Ve İstiklal Marş’ımıza Saygı Duyarız

  Bayrak, bir milletin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesidir. Bundan dolayı her milletin kendine özgü bir bayrağı vardır. Bundan dolayı, bayrak kutsaldır ve ona her türlü saygı gösterilir. 0, yere atılmaz, yırtılmaz, göndere çekilirken saygı duruşuna geçilir. Başka milletlerin bayrağına da saygı gösteririz. Çünkü onlar için de kendi bayrakları kutsaldır.

  Bayrak, asker olsun sivil olsun bir milletin manevi varlığını temsil eder. Bu bakından kutsaldır. Bunun için bayrağımızı canımızdan daha değerli biliriz. İstiklal Marş’ımız da bayrağımız gibi özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın sembolüdür.


  İstiklal Marşı vatan, millet, bağımsızlık, özgürlük ve bayrak sevgisi üzerine yazılmıştır. istiklal Marşı'nın ifade ettiği anlam çok büyüktür. Çünkü 0, büyük bir mücadelenin sonunda yazılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın neticesi istiklal Marşı'nda özetlenmiştir. Bunun için ona saygı tarihe, geçmişe, şehit ve gazilere, millete, vatan ve devlete saygıdır.

  4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız

  Gazi; Allah, din, vatan ve millet gibi kutsal değerler uğrunda savaşan; ancak şehit olmadan dönenlere verilen isimdir. Bu uğurda savaşanlar, savaş sırasında bir yara almasalar bile gazi olarak adlandırılırlar.

  Şehit ise; aynı kutsal değerler yolunda canını veren kimseye denilir.

  Gazilik ve şehitlik, İslam'ın getirdiği kavramlardır ve Müslümanlar için kullanılmaktadır. Peygamberimiz zamanından beri aynı uygulama vardır. Şehitlik, Kuran’da övülmüştür. Nitekim Yüce Allah, şöyle buyurmaktadır: ''. ..Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridir; fakat siz bilmiyorsunuz."

  Gazilerimize saygı gösterme, şehitlerimizi rahmetle anma, vatan sevgisi ile doğrudan ilgilidir. Çünkü, vatanımızın bağımsız olarak bizlere kadar ulaşmasını onlara borçluyuz.

  4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur

  Vatanı korumak için askere gitmek, gerçekten yüce bir görevdir. Gelenek, göreneklerimiz ve dinimiz, bizden vatanı korumayı ve askerlik yapmayı istemektedir. Peygamber Efendimiz, vatan savunmasına büyük önem vermiştir. Onun yurt savunması ve askerlikle ilgili önemli sözleri ve öğütleri vardır.

  ''Allah rızası için sınırda bir gece nöbet beklemek, dünya ve dünyadakilerden hayırlıdır...'' Askerlik, Türklerde kutsal bir değer ve öneme sahiptir. Tarihin en eski zamanlarından beri ''asker millet'' olarak bilinen Türkler, Müslüman olduktan sonra, askerliği dini bir görev olarak algılamışlardır.

  5. ''Yurtta Barış, Dünyada Barış" Temel İlkemizdir

  İnsana yakışan, insanları sevmek ve saymaktır; insanlarla iyi geçinmek, geçimli olmaktır. Bu sevgi ve saygı, insanların kusurlarını, noksanlarını hoş görmeyi gerektirir. Kalıcı olan sevgi ve dostluktur. Atatürk de insan sevgisine büyük önem vermiştir. Atatürk, insanların kin ve nefretten uzak duracak şekilde yetiştirilmelerini istemiştir. 0, barışa büyük önem vermiştir. O'nun bu düşüncelerinin temelinde insan sevgisi yatar.

  Atatürk'ün insan sevgisi, yalnız kendi milletine ait bir duygu değildir. 0, bütün milletleri de sevmeyi esas alan bir duygu ve düşünceye sahiptir. 0, milletlerarası sevgi, saygı, duygu ve düşüncesini ''Yurtta barış, dünyada barış!'' ilkesi içerisinde toplamıştır. 0, dünyadaki savaşlardan çok rahatsız olmuş, bu gibi problemler nerede olursa olsun, onları önlemek için çaba sarf etmiştir. Hatta yaptığı savaşları bile zorunlu olduğu için yaptığını ifade etmekten çekinmemiştir:"