Hangi dershane öğretmenleri atanacak?

Hangi dershane öğretmenleri MEB’e Atanabilecek? 6 Şubat 2014 tarihinden itibaren Meclise sunulan tasarıda, dershane öğretmenleri için ifade edilen hüküm aşağıdaki şekildedir:

“İlgili mevzuata göre faaliyet gösteren dershanelerle öğrenci etüt eğitim merkezleri işyerlerinde öğretmen olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullükaylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigortaprimi ödenmiş çalışma süresi 1/7/2015 tarihi itibari ile en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.\’ inci maddesinde öngörülen genel şartlarla öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015 – 1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usulve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretile belirlenen hizmet bölge vhizmet alanlarında istihdam edilmek vesağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler.”

Bu hüküm, dersanede çalışan her öğretmenin değil ancak belirli şartları taşıyan dersane öğretmenlerininMEB’e atanmasını öngörmekte.

Şartlar şu şekilde;
*Bu yasanın yayın tarihinde herhangi bir dersanede veya öğrenci etüd merkezinde çalışıyor olmak.
*Emeklilik hakkı kazanmamışolmak
* Bir dersane veya etüd merkezinde en az 6 sene çalışmış olmak,
*Genel şartlar ile öğretmen atamaya ilişkin özel şartları taşımak. (Öğretmen atamaya ilişkin özelşartlar arasında yönetmelikte 40 yaş sınırı vardır. Buna göre 40 yaşını geçenler bu düzenlemeden yararlanamayacak. Özel şartlar MEB Öğretmenlerinin Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliğinin 11. maddesinde yer almaktadır.)
*1/7/2015 ile 1/8/2015 tarihleri arasında başvurmak.

Bu şartları sağlayan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı\’ndaki öğretmen kadrolarına KPSS şartı aranmaksızın atanabilecektir. Fakat direkt olarak atama yapılmayacak, ayrıca bir de sözlü sınav uygulanarak seçim yapılacağı belirtiliyor.

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar