İstikamet okul öncesi yaşlarda gösterilir

Çocukluk çağı, ömrün altın yıllarıdır. Kıymeti bilinmelidir. İleriki yaşlarda olumsuz tavırlara neden olacak davranışların temelleri bu yıllarda atılmaktadır. Şu hadis-i şerifte özetle buyrulduğu gibi “Her çocuk ancak fıtrat üzere dünyaya getirilir. Bundan sonra anası babası (Yahudi ise) onu Yahudi yaparlar, (Nasrani ise) onu Nasrani yaparlar, (Mecusi ise) onu Mecusi yaparlar.” (Buhari, Cenaiz, 79) Geleneksel eğitim anlayışımız da tam bu hadis-i şerifin ışığında gelişmiştir. Dolayısıyla eğitimin amacı; çocuğu zehirli olan her şeyden uzak tutmak ve küçük yaşlardan itibaren Müslümanlara ait olanla tanıştırmak, çocuğa bunları sevdirmek, benimsetmektir.

Yakın zamana kadar toplum olarak gelenekselleşmiş bir aile yapımız vardı. Çocuklar, anne baba, dede nine elinde büyür, onları örnek alırdı. Büyüklerden masallar dinlerdi. Konu komşunun çocuklarıyla oynar, akrabalarla kurulan ilişkilerle hayatı tanırdı. Sosyal hayat ilk başta böyle şekillenirdi.

Bizim dünyamız Müslüman bir dünya. Telakkimiz de böyle olmalı. Arka plan ve kültür dünyamız Müslüman bir ailenin ve cemiyetin kültürü ve anlayışı çerçevesinde oluşmalıdır. Mesela bir çocuğun daha ilk yaşlardan itibaren ihtiyaç duyduğu masallar bizim dünyamızı anlatmalıdır. Şair Sezai Karakoç “Çocukluğumuz” şiirinde bu geleneksel eğitimin kodlarını verir: “Annemin bana öğrettiği ilk kelime / Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde / Annem bana gülü şöyle öğretti / Gül, O’nun (s.a.v), o sonsuz iyilik güneşinin teriydi.”

Asırlar boyunca İslam toplumları çocuklarının bu ihtiyaçlarını, hayata bakış açılarını ve inançlarını yansıtan öğelerle gidermişlerdir. Genelde sözlü kültüre ait olan bu unsurlar masal, hikaye, bilmece, atasözleri gibi birçok türü ihtiva etmiştir. Hikmetli sözlerle bezenerek masal ve hikaye kitapları yazılmıştır. İslam dini hayatın özüne karılarak sunulmuştur çocuklara.

Bunların yanında okul öncesi çağlarda okutulmak üzere akait, siyer ve ilmihal kitapları da kaleme alınmıştır. Bu minvalde birçok Allah dostu çocuklar için, farklı dillerde, teferruata girmeden küçük risaleler yazmışlardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Cemaleddin Aksarayi Türkçe; Ahmed-i Hani ve Molla Halil Siirdi Kürtçe; Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de (k.s) Kürtçe ve Arapça eserler kaleme almışlardır. Allah onlardan razı olsun. Denizden bir damla kabilinde bu misallerin benzerleri bütün İslam coğrafyasında asırlar boyu devam etmiştir. Çocukların kolay ezberlemeleri için akaide, ilmihale ve siyere dair mevzular tekerleme ve şiir şeklinde de yazılmıştır.

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar