Stresin nedenleri ve etkileri

Stres, vücudun uyum gerektiren içsel veya dışsal bir uyarana verdiği tepki olarak tanımlanabilir. Vücut, değişimi tehdit olarak algılar ve bu tehditten kaçmak ya da onunla savaşmak için birtakım tepkiler verir. Dolayısıyla stres, değişimlere uyum sağlamak üzere ortaya çıkar. Bu nedenle tüm canlılarda stres, yaşam için gereken bir durumdur. Bir miktar stres insan yaşamında da vazgeçilmez ve gereklidir. Uyum sağlamamız gereken yeni durumlar ve bu nedenle yaşadığımız stres olumlu olabilir. Olumlu stres kaynaklarına üniversiteyi kazanmak, yeni bir işe girmek, evlenmek gibi örnekler verebiliriz. Bu olumlu durumların yarattığı stresle başa çıktığımızda olgunlaşırız. Kendimize güvenimiz ve yeni durumlara uyum yeteneğimiz artar. Bazı durumlarda ise insan, hoş olmayan durumlara uyum sağlamak zorunda kalabilir. Buna örnek olarak bir yakının ölümü, problemli ilişkiler, boşanma, işten çıkarılma vb. durumlar verilebilir.

Stres yaratan olaylar, kişi üzerinde baskı, engellenmişlik duygusu ve bunların sonucu olarak da stresi yaratır. Hissedilen baskı, stresin tanımında da değindiğimiz gibi içsel veya dışsal olabilir. Örneğin büyük kentlerde gürültünün yarattığı stres dışsal, mükemmeliyetçi ve hırslı bir öğrencinin sınavdan en yüksek notu alma çabası içsel kaynaklıdır. Aynı olay karşısında kişilerin verdikleri tepki ve sonuç olarak da stres düzeyleri farklılık göstermektedir. Örneğin sabırsız ve aceleci kişiler, sakin ve rahat davranış biçimi olan kişilere göre daha fazla strese maruz kalırlar. Yoğun stres yaşayan kişilerin sadece ruhsal değil, bedensel sağlıkları da tehdit altındadır. Stresin sağlık üzerindeki etkileri aşağıda verilmiştir.

STRESİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Fiziksel Etkiler    Duygusal  Etkiler        Zihinsel Etkiler
 • Çarpıntı
 • Huzursuzluk
 • Unutkanlık
 • Baş ağrısı
 • Sıkıntı
 • Kararsızlık
 • Üşüme ya da terleme
 • Gerginlik
 • Konsantrasyonda azalma
 • Mide, bağırsak bozukluğu
 • Kaygı
 • Organize olamama
 • Nefes darlığı
 • Neşesizlik
 • Zihin karışıklığı
 • Ellerde terleme
 • Sinirlilik
 • İlgi azalması
 • Düzensiz uyku ya da  uykusuzluk
 • Saldırganlık
 • Performans düşüklüğü
 • Bitkinlik

 

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar